V jakém případě vám banka může zrušit účet?


Zrušení účtu? Cílem bank je přilákat velké množství klientů a proto je také nabízeno mnoho zajímavých produktů. Ovšem bankám jde o spořádané klienty, tudíž opačné skupině klientů hrozí právě  zrušení účtů.

Banky mohou běžný účet zrušit bez udání důvodů a to v případě, že je situace uvedena ve smlouvě. V tomto článku budou popsány čtyři situace, kdy ke zrušení účtu může dojít. Pojďme se na ně nyní podívat podrobněji.

Chybějící peníze na účtu

V okamžiku poklesu financí do minusu nebo pod minimální zůstatek obdržíte varování: „Vážený kliente, váš účet vykazuje k dnešnímu dni záporný zůstatek. Prosíme o jeho vyrovnání.“ Pokud tak neučiníte, pak o něj můžete přijít. Klára Pačesová z tiskového oddělení České spořitelny konstatuje, že pokud je na účtu klienta zaznamenán pokles pod minimální zůstatek 100 Kč nebo je případně klient v nepovoleném debetu, pak je účet zrušen po 95 dnech dlužnosti. Před samotným zrušením účtu jsou klientovi poslány tři upomínky na vyrovnání debetu. Stejný postup dodržuje také Komerční banka, ovšem jediným rozdílem je výpověď již po 65 dnech. Podle slov Michala Teubnera z tiskového oddělení Komerční banky jsou klienti kontaktování SMS zprávou, emailem i poštou. O zrušení účtu po 65 dnech dlužnosti je klient informován zásilkou s doručenkou. Ostatní banky to mají nastavené podobně a řídí se zákonem číslo 284/2009 o platebním styku, podle jehož znění banka může rámcovou smlouvu vypovědět, pokud je smlouva uzavřena na dobu neurčitou a jestliže to v ní bylo dohodnuto. Výpovědní doba ovšem nesmí být kratší než dva měsíce.

V okamžiku poklesu financí do minusu nebo pod minimální zůstatek obdržíte varování: "Vážený kliente, váš účet vykazuje k dnešnímu dni záporný zůstatek. Prosíme o jeho vyrovnání." Pokud tak neučiníte, pak může dojít ke zrušení účtu.

V okamžiku poklesu financí do minusu nebo pod minimální zůstatek obdržíte varování: „Vážený kliente, váš účet vykazuje k dnešnímu dni záporný zůstatek. Prosíme o jeho vyrovnání.“ Pokud tak neučiníte, pak může dojít ke zrušení účtu.

Neaktivní účet

Rušení neaktivních účtů již není tak jasné, jako rušení v případě chybějících peněz na účtu. Každá banka to má nastaveno jinak. Hana Drápalová z tiskového oddělení Sberbank konstatuje, že neaktivní účty patří nejčastěji klientům, jež si jej založili kvůli úvěru nebo také cizincům, kteří se vrátí do své země a na účet zapomenou. Když mají tito klienti platné kontaktní údaje, pak jim banka převede peníze na jiný účet. Výpověď smlouvy u mBank je dána v případě neaktivního účtu a současně při pátrání exekuce po klientových prostředcích. Raiffeisenbank nabízí neaktivním klientům různé benefity, aby je motivovala k používání jejich služeb, a snaží se tak o jejich setrvání.

U všech bankovních domů platí, že pokud klient zapomene číslo účtu, pak stačí přijít na pobočku a prokázat se dokladem totožnosti. Poté zaměstnanec banky zjistí, zda je účet platný a také oznámí případný zůstatek. Většina bank nemá spící účty ráda, ovšem některé je tolerují. Dle Zdeňka Kováře, mluvčího Fio banky, přenechává banka míru aktivity čistě na klientech. Ovšem problém nastává v okamžiku růstu nepovoleného debetu, a pokud se bance opakovaně nepodaří klienta zastihnout, pak může banka účet zrušit.

Lhát se nemá

V případě nahlášení nepravdivých informací, nebo předložení ukradených či padělaných dokladů následuje velice rychlý proces zrušení účtu. Ve druhém případě banky smlouvu nevypovídají, ale hned od ní odstupují. Nerozběhne se dvouměsíční výpovědní lhůta, ale smlouva je zrušena hned následují den, po němž bylo klientovi oznámení o odstoupení doručeno.

Praní špinavých peněz

V okamžiku, kdy banka zaznamená neobvyklé transakce, má právo požádat klienta o vysvětlení. Problémy mohou nastat, když dojde k neobvyklým nebo nelogickým transakcím. Podle slov Pavla Vlčka z mBank k nejčastějšímu odstoupení od smlouvy dochází v případech, kdy se na účtu perou špinavé peníze či na něj směřují výnosy z trestné činnosti. Zde se řadí i situace, kdy někdo za úplatu dovolí jiné osobě, aby si nechala na účet posílat peníze, jelikož na svých účtech má vedeny exekuce. Mluvčí mBank uvádí nedávný případ, který banka řešila. Podvodník si nechal na účet zasílat peníze od lidí, jež uvěřili jeho smyšlené nabídce na prodej extrémně levných iPadů. Lidé na účet poukazovali uvedenou cenu na e-shopu, ovšem zboží neobdrželi. mBank peníze zablokovala a uschovala je na technickém účtu až do rozhodnutí policie. Podvodník banku neustále bombardoval prosbami o odblokování účtu s uvedením důvodu, že potřebuje svým pěti dětem koupit housle.

Zdroj:www.finance.idnes.cz


Podobné recenze