Zápůjčka


Zápůjčka je označení dřívější půjčky, které vzniklo v souvislosti s dalšími změnami v občanském zákoníku a platí ode dne 1. 1. 2014. Spolu s tímto názvem transakce došlo i ke vzniku nového označení smluvních stran – zapůjčitele a vydlužitele (dříve věřitel a dlužník). Po praktické stránce se zápůjčka rovná předchozímu pojmu, tedy půjčce.

Zápůjčka je definována v § 2390-2394 občanského zákoníku, který ji přesně popisuje jak v základním ustanovení, tak v dalších ujednáních, která stanovují dobu splatnosti a možnost sjednání úroků. Dle tohoto zákona můžeme zápůjčku rozdělit na dvě kategorie – a to na peněžitou a nepeněžitou. Při zápůjčce peněžité či v cenných papírech je zvykem sjednat úroky. A jak to funguje u té nepeněžité varianty? Podobně – je totiž možné namísto úroků vyjednat plnění většího množství věcí téhož druhu, a to třeba i lepší jakosti – jednat se však má o hodnoty přiměřené.

Uzavření pomocí písemné smlouvy i ústně

Samotná zápůjčka je považována za reálný právní vztah. Porozumět tomu můžeme jednoduše – smlouva vzniká až okamžikem předání věci a uzavřena může být i ústně. Nesmíme ji však zapomínat odlišovat od smlouvy o úvěru, ve které se zapůjčitel teprve zavazuje k poskytnutí finančních prostředků a vydlužitel k jejich splacení. Pokud uzavíráme smlouvu o zápůjčce pouze ústně, pamatovat bychom měli na doklad, který nazýváme jako dlužní úpis. Jedná se v podstatě o prohlášení o existenci zápůjčky a jejích podmínkách.

Vrácení zápůjčky

Občanský zákoník mimo jiné i přesně definuje vrácení zápůjčky. Splatnost je závislá na vypovězení smlouvy, a neurčí-li smlouva samotná jinak, je výpovědní doba vždy stanovena na šest týdnů. Pakliže je navíc ujednáno vrácení zápůjčky v podobě splátek, lze v pozici zapůjčitele od smlouvy odstoupit a požadovat plnění dluhu s vrácením dvou a více splátek nebo jedné splátky po dobu delší, než tři měsíce.


Zápůjčka
4.7 (93.33%) 3

Podobné recenze