Zápůjčka (dříve půjčka) x úvěr – jaký je rozdíl?


Zápůjčka, dříve nazývaná půjčka, je určitý druh závazku. Vzniká na základě uzavření smlouvy o zapůjčení (dříve půjčení) zastupitelné věci. Mezi nové pojmy nepatří pouze zápůjčka, ale také zapůjčitel nebo vydlužitel.

Zapůjčitel přenechá vydlužiteli ve smlouvě stanovené množství určitých věcí (v rámci tohoto webu budeme brát v potaz peníze, které jsou v rámci smlouvy nejčastější věcí). Vydlužitel se zavazuje dle smlouvy po uplynutí doby vrátit zapůjčenou výši (jistina) a stanovené úroky (příslušenství). Zápůjčka je právně upravena v § 2390-2394  občanského zákoníku.

Úvěr je typicky finanční produkt a podobně jako zápůjčka jde o formu postoupení finančních prostředků se zaplacením úroku a to ještě v průběhu doby splatnosti nebo až po jejím uplynutí. Funkcí úvěru je přerozdělování volných finančních prostředků. Úvěry se dělí v České republice na bankovní a nebankovní. Dohled nad bankovními úvěry provádí Česká národní banka. Bankovní úvěry mají větší požadavky na bonitu klienta a případně na zajištění úvěru a jsou pro klienta výhodnější (nižší úrokové sazby). Dohled nad nebankovními úvěry provádí Česká obchodní inspekce. Výhodou nebankovních úvěrů je menší náročnost na klienta a také na zajištění. Malé krátkodobé půjčky jsou poskytovány bez ručitele a také často bez nutnosti dokazovat příjem. Nevýhodami jsou vyšší úroková sazba a velký důraz na dodržení termínu splatnosti a to u všech typů nebankovních úvěrů.

Úvěr je typicky finanční produkt a podobně jako zápůjčka jde o formu postoupení finančních prostředků se zaplacením úroku a to ještě v průběhu doby splatnosti nebo až po jejím uplynutí. Funkcí úvěru je přerozdělování volných finančních prostředků.

Úvěr je typicky finanční produkt a podobně jako zápůjčka jde o formu postoupení finančních prostředků se zaplacením úroku a to ještě v průběhu doby splatnosti nebo až po jejím uplynutí. Funkcí úvěru je přerozdělování volných finančních prostředků.

Nebankovní úvěry jsou zápůjčky poskytované jiným subjektem než je banka. Typický znak je větší benevolentnost při jejím získání, ovšem je to vyváženo vyšším úrokem. Díky vysoké konkurenci se může stát, že úroky poskytovatelů nebankovních půjček jsou ve finále nižší než u některých bankovních domů. Nebankovní úvěry neboli půjčky lze rozdělit na krátkodobé půjčky (tzv. mikropůjčky nebo finské půjčky – splatné obvykle do 30 dní, poplatky jsou při přepočtu na RPSN velice vysoké, poskytované prostřednictvím internetu, jsou s nimi spojeny vysoké pokuty při nedodržení termínu splatnosti), půjčky střední velikosti (v řádech několika desetitisíců,  v naprosté většině požadován pravidelný příjem) a nebankovní americké hypotéky (v řádech statisíců až milionů, nutné zajištění nemovitostí).


Podobné recenze