Základní informace o státních hypotékách


Podmínky klasických hypotečních úvěrů se opět změnily a hypotéky se tak stávají ještě hůře dostupnými než tomu bylo doposud. Pro část zájemců z okruhu mladších lidí se ale objevila nová možnost, jak úvěr získat a to za výhodných podmínek – Státní fond rozvoje bydlení nabízí vybrané skupině lidí možnost získat tzv. státní hypotéku, která jim tak může pomoci bydlet ve vlastním a nemuset se spoléhat na drahé podnájmy.

Limity státní hypotéky

Státní hypotéka má ale oproti běžným bankovním a nebankovním úvěrům na bydlení velmi nízké limity. Na koupi nebo stavbu rodinného domu si lze půjčit maximálně 2 000 000 Kč, pokud se jedná o byt, je hranice jen 1 200 000 Kč. V případě, že žadatelé budou chtít úvěr za účelem modernizace nebo rekonstrukce svého stávajícího bydlení, maximální výše půjčky činí 300 000 Kč. Stejně jako u běžných hypoték pak i zde platí pravidlo LTV (loan to value), které udává, že úvěr může činit maximálně 80 % z hodnoty dané nemovitosti. Vzhledem k těmto limitům jsou tak státní hypotéky určené spíše pro zájemce z menších měst a obcí, naopak na koupi domu či bytu v Praze jsou v současné situaci příliš nízké.

Kdo si o státní hypotéku může zažádat?

Hypoteční úvěr od Státního fondu rozvoje bydlení má poměrně přísné podmínky a rozhodně není pro každého. Primárně je určen mladým lidem, kteří si chtějí splnit sen o vlastním bydlení, ale půjčku lze použít i na rekonstrukci či modernizaci. V každém případě žadatelé o státní hypotéku musejí splňovat tyto podmínky:

 • musí se jednat o pár – buď manžele, registrované partnery nebo nesezdaný pár
 • u manželů musí mít alespoň jeden z nich maximálně 36 let
 • u registrovaného partnerství nebo nesezdaných párů jsou podmínky přísnější – věková hranice 36 let platí pro oba, navíc je podmínkou starat se o dítě
 • ve všech případech musejí mít žadatelé našetřených minimálně 20 % z hodnoty nemovitosti 

Výhody státních hypoték

 • velkou předností státní hypotéky je nízká úroková sazba – pouhých 1,12 %
 • garantovaná úroková sazba po celou dobu splácení půjčky
 • státní hypotéku lze čerpat i spolu s dalším hypotečním úvěrem
 • splatnost státní hypotéky se dá (např. při onemocnění apod.) prodloužit až na 25 let
 • za každé narozené či osvojené dítě je možnost nechat si odečíst z jistiny úvěru 30 000 Kč

Nevýhody státní hypotéky

 • nízká maximální výše úvěru
 • půjčka je omezená pouze na relativně malou skupinu lidí
 • maximum je 80 % hodnoty nemovitosti, je tak nutné mít našetřeno dost peněz

Státní hypotéka je určitě zajímavým úvěrovým produktem pro mladé manželské páry nebo registrované partnery, nicméně vzhledem ke svým limitům pomůže spíše lidem v menších městech nebo obcích. Může být ale dobrou pomocí, pokud se zkombinuje s klasickým hypotečním úvěrem, díky němuž pak zájemci doplatí potřebnou částku. V každém případě, pokud patříte mezi cílovou skupinu, pro niž je státní hypotéka určena, určitě předem důkladně zvažte, zda se vám vyplatí a zda budete schopni po celou dobu úvěr řádně splácet. Ne vždy je investice do vlastního bydlení ideálním řešením a pro některé zájemce může být zbrklé rozhodnutí o hypotéce chybou.

Pokud ale o hypotéku máte velký zájem a pravidla pro státní hypotéku nesplňujete (např. kvůli věku), doporučujeme podívat se nejdříve na srovnání standardních hypotečních úvěrů – podrobné informace o nabídkách bankovních i nebankovních hypoték najdete např. na stránkách srovnávacího portálu Cool půjčky na adrese https://www.coolpujcky.cz/hypoteky, kde jsou jednotlivé hypoteční úvěry srovnány nejen podle minimální částky a úrokové sazby, ale jsou u nich vždy i podrobné recenze s řadou užitečných informací.


Podobné recenze