Z čeho se skládá splátka dluhu a co dlužník splatí jako první?


Splátku dluhu standardně tvoří dvě složky, které jsou jistina a její příslušenstvím. Obě ovlivňují průběh splácení, záleží jaký způsob započítávání splátek poskytovatel úvěru uplatní. V polovině minulého roku a na začátku roku nového se totiž  změnila pravidla a nyní existují čtyři způsoby splácení dluhu, respektive započítávání splátek.

Nejprve si stručně vysvětleme nejdůležitější pojmy, které souvisí se splátkou dluhu, tedy co je jistina a příslušenství. Jistina představuje samotný dluh a příslušenství zahrnuje úroky a v případě prodlení se splácením také úroky z prodlení a další náklady na vymožení dluhu.

Platí to zejména pro druhy dluhy, které nejsou ošetřeny žádnou standardní smlouvou. Nejde tedy o běžné úvěry, kde si podmínky splácení ohlídá běžný poskytovatel (tedy banka nebo nebankovní společnost poskytující úvěry), ale takové dluhy, kterí vznikly způsobením škody, nezaplacením za zboží a podobně.

Část nových pravidel platí od 1. července 2021, část od 1. ledna 2022. Nově existují čtyři možné způsoby započítávání splátek dlužníka na jednotlivé složky dluhu. Přednost má ve většině případů smlouva, která detailně upravuje podmínky splácení. Pokud pořadí splácení dluhu však není dohodnuto smluvně, rozhodující slovo má občanský zákoník.

Standardní splácení dluhu dle dřívějších pravidel

Do konce června 2021 platilo, že se jako první započítalo plnění na náklady již určené, následovaly na úroky z prodlení, poté na běžné úroky a teprve nakonec na jistinu.

Dlužník měl právo oznámit věřiteli, že jako první bude splácet jistinu. Souhlas věřitel nebyl vyžadován. To znamenalo současné úročení nákladu a úroků, které výhodnější přednostní splácení jistiny vykompenzovalo.

Standardní splácení dluhu od 1. července 2021

Od druhé poloviny minulého roku platí nová pravidla. Dlužníkovi zůstává právo zvolit pořadí splácení jednotlivých složek dluhů, ale nově je k tomu nutný souhlas jeho věřitele, který tak může volbu přednostního splacení jistiny odmítnout.

Nové pravidlo se však vztahuje pouze na nově vzniklé dluhy až po zavedení nových pravidel po 1. červenci 2021. Na dluhy vzniklé před tímto datem platí původní pravidla.

U nových dluhů se započte plnění v pořadí na náklady již určené, na úroky z prodlení, na úroky a naposledy na jistinu. O změnu pořadí může dlužník požádat nebo může být dohodnuto smluvně mezi dlužníkem a věřitelem.

Způsob splácení spotřebitelských dluhů po splatnosti

Před 1. červencem 2021 platila jednotná pravidla splácení dluhů bez ohledu na jeho původ. Nově se dluhy dělí na spotřebitelské a ostatní. Pokud dlužník splácí spotřebitelský dluh dle smlouvy, platí stejné pořadí splácení jako u jiných dluhů, to znamená nejprve náklady, poté úroky z prodlení, běžné úroky a nakonec jistina.

Pokud se však spotřebitel dostane do prodlení se splácením dluhu, pořadí se změní a to na náklady již určené, jistinu, úroky a nakonec úroky z prodlení. Cílem tohoto pořadí je ochrana spotřebitele. V případě pozdního splácení má zákon přednost před dohodou.

Nucené splácení dluhů v exekučním řízení

Nejnovější pravidla platná od 1. ledna 2022 se týkají způsobu splácení dluhů v exekuci. Zde se to týká započítávání nebo spíše rozpočítávání výtěžků, kterých dlužník dosáhl v rámci exekuce, například ze srážek z jeho mzdy.

Výtěžky stanovuje občanský soudní řad a pořadí je následující: na náklady na exekuci, na jistinu, na úroky a úroky z prodlení a nakonec na náklady oprávněného věřitele (např. soudní poplatky a úplaty právníkům vymáhající dluh).


Podobné recenze

Jedná se o podvod? Napište vaše zkušenosti.

Diskuze:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *