Výpůjčka


Výpůjčka je právní vztah vznikající uzavřením patřičné smlouvy o výpůjčce nezuživatelné věci. Tou se rozumí věc taková, která se svým obvyklým užíváním nijak nespotřebovává a dochází pouze k jejímu běžnému opotřebení. Nově je výpůjčka upravena v § 2193-2200 občanského zákoníku, a to s platností od 1. 1. 2014.

Smluvními stranami jsou v tomto případě vypůjčitel a půjčitel. Půjčitel musí věc předávat v takovém stavu, aby mohla být řádně užívána. K tomu má zároveň povinnost vypůjčitele poučit o správném použití, pouze však v případě, že nejde o obecně známá fakta. Stejně tak vypůjčitele upozorňuje na jakékoli vady, které jsou mu známy. Vypůjčitel tuto věc užívá po předem dohodnutou dobu, a to v souladu se smlouvou, ve které je dán i účel použití. Pokud tento účel není dohodnut, používá vypůjčitel věc přiměřeně vzhledem k její povaze. Věc nesmí být bez souhlasu půjčitele poskytnuta třetí osobě a vypůjčitel se zavazuje pokrývat náklady spojené s běžným chodem věci.

A jak je to s vrácením věci v případě výpůjčky? V podstatě zde existují tři varianty:

  1. Věc je vrácena po uplynutí doby, která byla předem stanovena.
  2. Věc je vrácena dříve, a to proto, že ji již vypůjčitel nepotřebuje. Nelze však vrácení provést v případě, že by s tím půjčiteli vznikly nějaké potíže, je k tomu tedy třeba i jeho souhlas.
  3. Půjčitel požaduje vrácení ještě před uplynutím stanovené doby, a to z toho důvodu, že věc není užívána v souladu se smlouvou.

Příkladem tohoto právního vztahu může být třeba typická výpůjčka sekačky na trávník. Od výprosy se přitom liší právě dohodnutou dobou vrácení – půjčitel jen tak nemůže přijít a chtít onu věc zpátky bez jakéhokoliv důvodu.


Podobné recenze