Výprosa


Výprosa je pojem zavedený novým občanským zákoníkem a platný ode dne 1. 1. 2014. Detailní informace a znění celého zákona můžeme nalézt v § 2189–2192 občanského zákoníku. Pojem má rovněž své latinské synonymum – prekarium. A co to výprosa vlastně je?

Pod výprosou si můžeme představit situaci, kdy půjčitel výprosníkovi bezplatně přenechá věc k užívání, a to bez toho, aby nějak smluvní strany jednaly o termínu vrácení. Kdykoli však půjčitel může za výprosníkem přijít a požadovat zapůjčenou věc zpět – a výprosník je povinen v takovém okamžiku věc ihned vrátit. Pakliže bude na věci shledáno nějaké poškození, má výprosník hned dvě možnosti, jak celou situaci řešit. Buď může dokázat, že věc užíval vhodným a správným způsobem, jde tedy o přirozené opotřebení výrobku. Pokud se mu to dokázat nepodaří a argumenty nebudou logicky podložené, může půjčitel požadovat finanční náhradu škody. Postavení výprosníka je přitom na rozdíl od klasických půjček o něco slabší.

Abychom si názorně vysvětlili, jak taková výprosa funguje, uveďme si i malý příklad:

V Kašmírové ulice vedle sebe žijí dva sousedi, Tonda a Emil. Emil potřebuje vykácet několik stromů ve své zahradě, ale jelikož nemá motorovou pilu, zajde za kutilem Tondou a vypůjčí si ji. Z Emila se tím pádem stává výprosník, z Tondy zase půjčitel. Ale protože je Emil trochu nešikovnější a takovou práci dělá poprvé, podaří se mu přetrhnout řetěz na pile. Bez větších hádek uzná, že jde o jeho chybu a Tondovi škodu nahradí tak, že zakoupí řetěz nový.

Jako zajímavost na závěr si ještě zmiňme fakt, že pojem prekarium (česky výprosa) není až tak nový. Existoval totiž již v době Starověkého Říma, který vynikal výbornými právními zákony. Právě samotní Římané tento pojem užívali ještě pro neprávní vztah. Do českého práva byla výprosa zavedena již v minulosti také, pouze však jako nezávazné vypůjčení věci. Novým občanským zákoníkem dostala poněkud silnější postavení i řád a chrání půjčitele proti poškození či ztrátám zapůjčené věci.


Výprosa
4.5 (90%) 2

Podobné recenze