Výpočet RPSN


O RPSN zde již bylo řečeno mnoho. Jedná o velice důležitý ukazatel, který spotřebiteli ukáže výhodnost půjčky o kterou požádal nebo chce žádat. Pro výpočet jeho výše valná většina lidí využije některou z kalkulaček, kterých je na internetu nepřeberné množství. Manuální výpočet na papíře je velice složitý a pro naprostou většinu lidí nemyslitelný, ovšem i vzorci výpočtu RPSN se budeme věnovat a o jeho podobě se dozvíte v tomto článku.

 Roční procentní sazba nákladů vyjadřuje úrokovou míru, kdy čistá současná hodnota získaných půjček se rovná čisté současné hodnotě výdajů (splátky, poplatky, apod.). Vzorec pro výpočet:

RPSN vzorec

  • m je počet poskytnutých půjček,
  • Ai je výše i-té poskytnuté půjčky,
  • ti je doba (v letech a zlomcích roku ode dne 1. půjčky), kdy byla i-tá půjčka poskytnuta,
  • n je počet plateb,
  • Bj je výše j-té platby (splátky, poplatku atd.),
  • sj doba (v letech a zlomcích roku ode dne 1. půjčky), kdy byl j-tý poplatek zaplacen.

Tento vzorec je velice složitý a setká se s ním pouze hrstka lidí a to třeba na ekonomických vysokých školách. Jednoduchý příklad pro přiblížení výpočtu je v podobě půjčky 100 000 Kč na jeden rok, kdy dlužník po roce vrátí 110 000 Kč.

RPSN vzorec 1

RPSN je shodné s avizovaným úrokem 10%. Ovšem pokud upravíme zadání podmínek půjčky a budou požadovány dvě splátky stejné výše 55 000 Kč bude výše RPSN jiná.

RPSN vzorec 2

Výše RPSN je po zaokrouhlení 13,6%, jelikož je zde zachycen i časový průběh půjčky. Za stejná náklady 10 000 Kč je poskytnuta horší služba – 100 000 Kč je půjčeno jen na půl roku, na další půl roku pak už jen zbývající polovina.


Podobné recenze