Výpočet čisté mzdy


Jako první je nutné vysvětlit pojem čistá mzda. Čistá mzda je suma, kterou dostane člověk od zaměstnavatele měsíčně vyplacenou. Dejte ale pozor pokud hledáte práci, jelikož mzda uváděná u nabídky práce je obvykle mzda hrubá.

Výpočet lze provést tak, že se od hrubé mzdy odečtou odvody na sociální pojištění, zdravotní pojištění a daň z příjmu. Sociální pojištění je ve výši 6,5 procenta z hrubé mzdy, zdravotní pojištění je 4,5 procenta a daň z příjmů je 15 procent (počítá se ale ze mzdy superhrubé a zaokrouhluje se na stokoruny nahoru). Superhrubá mzda je součet mzdy hrubé a odvodů, které jsou placeny zaměstnavatelem (sociální pojištění je 25 procent a zdravotní pojištění je 9 procent, obojí nad rámec pojištění placeného zaměstnancem).

Do výpočtu se promítají také daňové odpočty a daňové slevy. Člověku s nízkými příjmy se může stát, že daň z příjmu platit nebude nebo dokonce dostane daňový bonus od státu. Pro všechny poplatníky je stejná sleva na poplatníka, která dělá 24 840 Kč ročně. Na vyživované dítě, které žije ve společné domácnosti lze odečíst 13 404 Kč ročně, na druhé vyživované dítě je sleva od letošního roku 15 804 Kč ročně a na každé další 17 004 Kč ročně.  Se slevami na děti je spojen také daňový bonus, jelikož pokud po odečtení této slevy vznikne záporná hodnota, bude státem vrácena až do výše 60 300 Kč ročně. Na bonus má člověk nárok, pokud je jeho roční příjem alespoň šestkrát vyšší než minimální mzda (letos 6 x 9 200 Kč, tedy 55 200 Kč). V případě, že manžel/manželka má roční příjem do 68 000 Kč, pak si na ni/něj může člověk uplatnit slevu 24 840 Kč za rok. Pokud je manžel/manželka držitel průkazu ZTP, pak je možno uplatnit dvojnásobek, tedy 49 680 Kč ročně.


Podobné recenze