Všeobecná zdravotní pojišťovna


VZP existuje od roku 1992 a působí tak na samostatném českém trhu po celou dobu jeho existence. S více než 6 miliony klienty je jednoznačně největší zdravotní pojišťovnou v České republice.  VZP je též členem EHCFN  Evropské sítě boje proti podvodům a korupci ve zdravotnictví (EHFCN = European Healthcare Fraud and Corruption Network) a AIM (mezinárodní asociace vzájemných pojišťoven).

Produkty pojišťovny

Pojištění pro občany

Všeobecná zdravotní pojišťovna se stará o uhrazování nákladů občanů České republiky při operacích, vyšetřeních, či pobytech v nemocnici. Spolupracuje s velkým množství zdravotnických zařízení a dokáže tak zaručit odpovídající a kvalitní zdravotní péči pro své klienty. VZP také kryje např. náklady na různé druhy očkování či léků.

Výhody pojišťovny

  • Více než dvacet let zkušeností s českými klienty a českým trha
  • Velká síť zdravotnických zařízení, která s VZP spolupracují
  • Praxe získaná jednáním s víe než 6 miliony klienty

Nevýhody pojišťovny

  • Menší progresivnost vzhledem k naprosté dominanci na zdejším trhu
  • Menší množství klientsky výhodných bonusů, jako jsou např. volné vstupy na sportoviště, oproti konkurenci

Online registrace

http://www.vzp.cz/e-komunikace

Na stránce výše zobrazeného odkazu vyberte odkaz Přihlášení pojištěnce k VZP a vyplňte své osobní informace. Stát se klientem VZP nyní můžete rychle a pohodlně ze svého domova či z jakéhokoliv jiného místa s připojením k internetu.

Pobočky

VZP má opo České republice hustou síť poboček, které se nachází v každém z větších měst, stejně jako v mnoha menších obcích. Otevřeno je typicky od pondělí do pátku. Ústředí VZP se nachází na adrese Orlická 4/2020,
130 00 Praha 3.

O společnosti

Všeobecná zdravotní pojišťovna je dominantním hráčem na českém trhu se zdravotním pojištěním. Více než 6 milionů klientů věří jejím službám. VZP svým pojištěncům nabízí garanci odpovídající zdravotní péče. Pojišťovna spolupracuje s velkým množstvím zdravotnických zařízení a uměžňuje tak klientům dostat co nejkvalitnější péči.

Reklama

Kontakty

  • infolinka + 420 952 222 222
  • e-mail: info@vzp.cz
  • datová schránka: i48ae3q

Podobné recenze