Víte, kolik si můžete přivydělat, jste-li evidováni na úřadu práce?


Nezaměstnané osoby řádně evidované na úřadu práce si mohou dle české legislativy přivydělat až 7 600 Kč měsíčně. Aby nepřišli o nárok na podporu v nezaměstnanosti mimo nekolidující zaměstnání, musí splnit několik podmínek. Jak to funguje?

Při evidenci na úřadu práce mohou lidé přijmout nabídku na krátkodobý výdělek. Tento krok jsou povinni oznámit a po dobu výkonu této činnosti ztratí nárok na poměrnou část podpory v nezaměstnanosti. Výše přivýdělku přitom nesmí přesáhnout polovinu minimální mzdy, což v letošním roce znamenalo maximálně 7 600 korun za měsíc.

Nekolidující zaměstnání je chápáno jako krátkodobá, dočasná a jednorázová možnost přivydělat si, než si dotyčný najde standardní dlouhodobé zaměstnání. To by měl být vždy primárním cílem všech nezaměstnaných osob evidovaných na úřadu práce v ČR.

Komu se vyplatí hledat si alespoň nekolidující zaměstnání

Takzvané nekolidující zaměstnání není vhodné pro každého nezaměstnaného, respektive se ne každému vyplatí po finanční stránce. Podpora v nezaměstnanosti je totiž vyšší než příjem v případě nekolidujícího přivýdělku. Pobírat současně státní podporu a příjem z krátkodobé pracovní činnosti zákon neumožňuje.

Přivydělávat si v rámci doby evidence na úřadu práce je proto vhodné pro ty nezaměstnané lidi, kteří buď vyčerpali podpůrčí dobu pro nárok na vyplácení podpory v nezaměstnanosti, a nebo jim výplata státních dávek byla odložena kvůli tomu, že od bývalého zaměstnavatele obdrželi odstupné

Výše zmíněná podpůrčí doba, po níž má nezaměstnaný nárok na výplatu státní podpory v nezaměstnanosti, je dlouhá maximálně 5 měsíců do 50 let, 8 měsíců od 50 do 55 let a 11 měsíců u osob starších 55 let.

Povinné odvody a daň z příjmu u nekolidujícího zaměstnání

Za všechny nezaměstnané osoby vedené v evidenci úřadu práce, odvádí zákonné sociální a zdravotní pojištění odvádí stát. Jedná se o státní pojištěnce.

Zaměstnanec a zaměstnavatel povinné platby platí v případě práce na dohodu o pracovní činnosti (DPČ), pokud hrubá měsíční odměna přesáhne zákonem stanovenou hranici 3 500 korun.

Při výkonu nekolidujícího zaměstnání jsou tito zaměstnanci povinni doložit, že se jedná o výkon nekolidující pracovní činnosti při souběžné evidenci na úřadu práce. Také mají nárok na daňovou slevu na poplatníka činící pro letošní rok 2 320 korun, pokud ovšem podepíší prohlášení k dani.

V takovém případě je daň z příjmu nulová, zdravotní a sociální ale zaplatit musí. U příjmu ve výši 7 600 Kč se jedná o 342 korun za zdravotní pojištění a 494 korun u sociálního pojištění. Čistá odměna tak po odečtu obou částek vychází na 6 764 korun.


Podobné recenze

Jedná se o podvod? Napište vaše zkušenosti.

Diskuze:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *