Velký test mikropůjček serveru BankovniPoplatky.com


Server BankovniPoplatky.com provedl srovnání  15 poskytovatelů mikropůjček. Podle zjištěných výsledků je u poskytovatelů celé množství rozdílů nejen ve výši RPSN a poplatků, ale také u dalších podmínek, kterým žadatelé nepřikládají velkou váhu. Pro potřeby testu byla zvolena modelová půjčka ve výši 3 000 Kč se splatností 30 dní.

Výsledky hodnocení dle dosažených bodů jsou uvedeny v následují tabulce. Pod touto tabulkou jsou podrobně popsány hodnotící kritéria, jež server BankovniPoplatky.com použil celkem 10.

Poskytovatel Počet bodů
Click Credit 10
Zaplo 7,5
Kouzelná půjčka 7,5
Kredito 24 7
Omega půjčka 6
NetCredit 6
Půjčkomat.cz 6
Ferratum Bank 6
Kredia 6
VIA SMS 6
Money now 5
Crediton.cz 5
Perfect Money 5
Express Credit 4
Creditsor 2

  1. Uvedení telefonního čísla

Bylo testováno telefonní číslo, které mají společnosti uvedeno na svých internetových stránkách nebo v médiích. Pokud byla čísla bezplatná, dostal poskytovatel bod. A pokud je telefonní číslo pouze běžnou linkou, pak získal půl bodu. Bezplatné číslo mají dva poskytovatelé.

  1. Funkčnost telefonních čísel a zda se skutečně dovoláme

Za funkční číslo obdržel poskytovatel bod a za nefunkční číslo pak nezískal poskytovatel žádný bod. Pouze v jednom případě nebylo telefonní číslo funkční.

  1. Půjčování i klientům v exekuci

V případě, že si poskytovatel ověřuje údaje o klientovi v některém z registrů (Solus, NRKI, BRKI) získal jeden bod. Pokud ovšem k ověření nedochází, nezískal poskytovatel žádný bod. S nulou nevyšel ani jeden poskytovatel, jež měl uveden o způsobu ověřování korektní informace.

  1. Použití rozhodčí doložky

Server BankovniPoplatky.com rozhodčí doložky neschvaluje. Pokud tak poskytovatelé řeší spory soudní cestou a nevyužijí rozhodčí doložky, pak obdrží jeden bod. V opačném případě poskytovatel neobdrží žádný bod. Rozhodčí doložku uplatňují dvě společnosti a jedna společnost o tomto postupu vůbec neinformuje.

  1. Řešení sporu v České republice

Jedna ze společností uvádí, že soudní spor se bude řešit ve Velké Británii. Zbývající řeší spory soudně případně prostřednictvím rozhodce (zde mohou nastat pochybnosti jeho nestrannosti, pokud nejde o odbornou instituci, jež se touto problematikou zabývá). Jeden bod získal poskytovatel, který spory řeší v České republice. Bez bodu jsou společnosti, jež spory řeší mimo ČR.

  1. Předávání pohledávky k vymožení třetí osobě do jednoho měsíce

Pokud dojde k situaci, kdy poskytovatel předá pohledávku vůči klientovi vymahači či jiné společnosti do jednoho měsíce, server BankovniPoplatky.com tento postup považuje za nevstřícný vůči klientovi a takováto společnost nedostane žádný bod. Naopak pokud poskytovatel dá klientovi nějaký čas na uhrazení pohledávky, dostal za to jeden bod.

  1. Řádné ověření totožnosti žadatele

V případě nedostatečného průkazného ověření totožnosti klienta nedostal poskytovatel žádný bod. A pokud bylo požádáno o sken občanského průkazu či podpis smlouvy, pak dostala společnost jeden bod za dostatečné ověření totožnosti žadatele. Bez bodu zde je pět společností.

  1. Členství v registrech SOLUS, NRKI

Možnost nahlédnutí do některého z těchto registrů značí důvěryhodnost poskytovatele mikropůjček. Někteří poskytovatelé však členy nejsou nebo o způsobu testování informace nesdělují. Jako u jiných kritérií i zde platí, že pokud jsou poskytovatelé členy, pak získaly bod a pokud nejsou pak jsou bez bodu.

  1. Možnost prodloužení splatnosti půjčky

Tato možnost je mnohdy pro klienty velmi vítaná. Pokud poskytovatelé nabízejí tuto možnost s podmínkou splacení alespoň části dluhu, pak získaly bod. Pokud je nabízeno prodloužení bez podmínek, pak se jednalo o půl bodu. A v případě, že tato možnost není nabízena vůbec, pak je poskytovatel bez bodu.

      10.   Sankční podmínky

Pro účely tohoto testu byly stanoveny následující podmínky. V případě, že poskytovatel uplatňuje zákonný úrok z prodlení a nepoužívá žádné další poplatky, které mohou převyšovat i hodnotu půjčky, nebo její větší část, případně je sankce omezena částkou do 500 korun za 14 dní prodlení, byl přidělen jeden bod. Ovšem pokud poskytovatel sankcionuje klienta velmi tvrdě a pokuta přesahuje výše uvedenou částku, nepřidělili jsme bod žádný.

Shrnutí testu

Vítězem testu s celými 10 body se stala společnost Click Credit, jež splňuje všechny kritéria na jedničku. Dle výsledků testu serveru BankovniPoplatky.com tak lze říci, že poskytovatel Click Credit je nejférovější společností poskytující mikropůjčky v České republice. Na druhém místě skončila společnost Zaplo se ziskem 7,5 bodu. Na místě třetím je poskytovatel Kouzelná půjčka se stejným ziskem 7,5 bodu. Ve shodnosti bodů byly rozhodujícím nižší poplatky za poskytnutí půjčky. Posledním je Creditsor se ziskem 2 bodů.

Závěrem je nutné dodat, že mikropůjčky jsou velmi nebezpečné. Důvodem je fakt, že lidé po nich mnohdy sáhnout, jelikož nedostanou bankovní či nebankovní půjčky. Je tedy doporučeno využívat mikropůjčkek jen mimořádně, kdy jde o časové hledisko.

Zdroj:http://finance.idnes.cz


Podobné recenze