Valorizace důchodů 2020: známe přesná čísla


Stejně jako každý rok, i tentokrát se mohou důchodci těšit na pravidelnou valorizaci jejich důchodů, která proběhne k 1.lednu následujícího roku. Nadále pokračuje trend posledních let, kdy se důchody navyšují více než v minulosti – oproti loňskému roku však došlo k určitým změnám ve výpočtu. Valorizace se jako vždy týká všech důchodů, tedy nejen těch starobních, ale i invalidních (ve všech třech stupních invalidity) a pozůstalostních. Jaké změny tedy příjemce důchodů čekají? 

Základní výměra je pro všechny důchodce stejná

Všechny důchody jsou tvořeny dvěma složkami – základní a zásluhovou. Ta základní je vždy pro všechny stejná a pro příští rok se navyšuje o 220 Kč – z původních 3 270 Kč bude nově činit 3 490 Kč. Letos tedy zvýšení této složky není tak vysoké jako loni, kdy se měnil výpočet a základní výměra se zvedla z 9 na 10 % průměrné mzdy. Letos se sice objevily návrhy na další zvýšení na 10,6 nebo 10,9 %, nicméně nakonec k jejich realizaci nedošlo – hlavním argumentem proti bylo to, že by se oslabila zásluhovost. 

Procentní část vzroste výrazně více než v předchozích letech

Druhou složku důchodů tvoří procentní výměra, která bude pro příští rok dělat 5,2 %. Oproti předchozím rokům je to podstatně více, pocítí to ale zejména lidé s vyššími důchody. I tak ale chudší senioři nepřijdou úplně zkrátka, součástí valorizace je totiž ještě jeden příplatek. 

Novinkou je speciální příplatek k zásluhové části důchodu

Podle původních propočtů mělo zvýšení průměrného důchodu činilo pouze 749 Kč. To ale neodpovídalo plánům vládní koalice, která slíbila, že v roce 2021 bude průměrný důchod činit alespoň 15 000 Kč. Proto se k procentní části přidává ještě speciální bonus ve výši 151 Kč. Díky tomu tak znovu průměrná penze vzroste o 900 Kč a i ti nejchudší penzisté získají minimálně 371 Kč navíc.

Spočítat přesnou výši důchodu si můžete již nyní

Pokud patříte mezi příjemce důchodu (je jedno, zda starobního, invalidního nebo vdovského), už teď si můžete spočítat přesnou částku, kterou budete pobírat od ledna 2020. Zjistit si ji můžete velice snadno – stačí pouze zadat váš aktuální důchod do aplikace na stránkách https://www.naseduchody.cz/valorizace-duchodu.html a ihned se vám zobrazí přesná výše vašeho důchodu pro rok 2020 a částka, o kolik se vám důchod zvýšil. Čísla už jsou finální, takže s nimi můžete počítat na 100 procent.

I nadále platí bonus pro seniory, kteří již dosáhli věku 85 let – ti dostanou ještě 1 000 Kč navíc, důchodci, kteří se dožili 100 let, pak dokonce rovnou 2 000 Kč – na těchto částkách se nic nezměnilo.

Objevily se i jiné návrhy, ty ale byly zamítnuty

V diskusi o důchodech navrhli někteří poslanci a senátoři i jiné úpravy valorizace – část senátorů navrhla, aby 1 000 Kč navíc dostali všichni ti, jenž pobírají důchod alespoň 25 let, ale věku 85 let ještě nedosáhli. Zajímavý byl také návrh některých poslanců, kteří chtěli plošně zvýšit důchody o 900 Kč všem, jenž pobírají méně než 10 000 Kč. Z dalších zamítnutých návrhů pak stojí za zmínku ještě myšlenka zvýšit důchod o 500 Kč za každé vychované dítě. Žádný z těchto pozměňovacích návrhů ale potřebnou většinu nezískal a tak proběhne valorizace podobně, jako v předchozích letech.

I pro rok 2021 se dá očekávat, že důchody porostou podobným tempem – vláda bude chtít splnit svůj slib o průměrném důchodu ve výši 15 000 Kč, takže se dá očekávat, že i za rok bude valorizace v obdobné výši jako letos a loni. Velkým otazníkem ale zůstává, jaká bude situace v budoucnu. Mnoho odborníků se shoduje na tom, že bude nutné přistoupit k zásadní důchodové reformě. Kdy a v jak podobě k ní dojde, to je ale zatím ve hvězdách.


Podobné recenze