Úvěrový registr


Mezibankovní úvěrový registr provozovaný akciovou společností Czech Banking Credit Bureau a vlastnění pěti zakládajícími bankami poskytuje zabezpečenou databázi klientských údajů. Krom údajů osobních jde i o informace, které se týkají klientových předchozích zkušeností se splácením – banky se z registru mohou dozvědět, zda před nimi sedí bonitní zákazník, který v minulosti bez problémů splácel své závazky, či zda mají co dočinění se stále zadluženým neplatičem.


Mám pozitivní zápis v registru. Je to výhoda?
Rozhodně ano. Ačkoliv se nám na první pohled nemusí líbit fakt, že existuje informace o našich úvěrech z minulosti, právě novou zápůjčku u banky nám tato skutečnost může výrazně usnadnit. A to tedy zvláště v případě, že jsme se v minulosti projevili jako bonitní a důvěryhodný klient, který své závazky splácel řádně a včas. Díky pozitivnímu zápisu v registru navíc u banky můžeme získat třeba i výhodnější podmínky, než ti, kteří dosavaď žádným tímto zápisem nedisponují. Krom toho jsme na tom rozhodně lépe než dlužníci, kteří si již v současné době svou finanční situaci urovnali a disponují dostatečnými prostředky pro splácení – ale stále je pro banky jejich negativní zápis velkým strašákem.

Souhlas se zpracováním dat má svůj význam

Banky od svých klientů vyžadují souhlas se zpracováním dat. Proč tomu tak vlastně je? Je to jednoduché. Ačkoliv samotné banky si dle legislativy České republiky mohou předat informace o zákazníkovi i bez jeho souhlasu, už to takto snadno neplatí v případě, kdy půjde o výměnu informací mezi bankou a společností nebankovní. Nebankovní registr klientských informací je však s tím mezibankovním svým způsobem také propojen, zvláště v současné době totiž existuje velký zájem všech společností na růstu bonity klienta a eliminaci rizika. Co by to totiž bylo za registr, kdyby nezaznamenával všechny potřebné údaje? Právě z důvodu zapojení Nebankovního registru klientských informací je však souhlas zákazníka třeba.


Podobné recenze