Úroky z prodlení 2014 – nový občanský zákoník


Úrok z prodlení je poplatkem, který je vydlužitel povinen zaplatit zapůjčiteli, pakliže včas nesplatil svůj peněžitý závazek a došlo k tzv. prodlení. Jedná se v podstatě o náhradu ceny peněž, kterými zapůjčitel nemohl disponovat v řádném termínu splatnosti. Úroky z prodlení nově upravil i občanský zákoník, který je platný ode dne 1. 1. 2014, a to jak v mechanismu určení úroku, tak v benevolentnosti dohody mezi zapůjčitelem a vydlužitelem.

Nový mechanismus určení úrokové sazby

Výše úroku z prodlení nově odpovídá roční výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, a to se zvýšením o 8 procentních bodů. Pakliže se změní repo sazba, zůstává pro konkrétní stále trvající případ předešlá procentuální sazba stejná.

Abychom si uvedli i nějaký příklad, zmiňme alespoň pro představu několik výší repo sazby v předešlých letech:

  • Od 29. 6. 2012 – 0, 50 %
  • Od 1. 10. 2012 – 0, 25 %
  • Od 2. 11. 2012 – 0, 05 %

Výše zákonných úroků z prodlení se řídí především nařízením vlády č. 351/2013 Sb., nového občanského zákoníku. Vzhledem k očividným častým změnám je třeba nyní s maximální pozorností rozlišovat, kdy vlastně k onomu prodlení došlo.

Dohoda mezi zapůjčitelem a vydlužitelem

Výši úroku z prodlení obvykle stanovuje vláda – alespoň tak jsme si to v řádcích výše naznačili. Tato výše je však v našem konkrétním případě brána za platnou, pokud jsme tomu neučinili jinak při podpisu písemné smlouvy. Díky změnám v občanském zákoníku si totiž zapůjčitel a vydlužitel mohou dohodnout zcela odlišné smluvní úroky z prodlení. Dbát je nadále třeba ve smlouvě na to, abychom vymezili, kdy je prodlení způsobeno skutečně vinou vydlužitele – pokud totiž například budeme mluvit o nájemném a jeho platbě v hotovosti, je třeba zohlednit časovou možnost zastihnout zapůjčitele.


Úroky z prodlení 2014 – nový občanský zákoník
5 (100%) 2

Podobné recenze