zápůjčka

Nová terminologie – zápůjčka, vydlužitel a zapůjčitel?

S 1.1.2014 vstupuje do platnosti nový občanský zákoník a nás tak čeká řada významných terminologických změn. Nový občanský zákoník zcela upustí od současného pojmu půjčka a nahrazuje ho zápůjčkou. Změnou názvu projdou i smluvní strany – smlouva o zápůjčce – z dlužníka bude vydlužitel a z věřitele zapůjčitel.