Srovnání ověřených nebankovních půjček - recenze, podvod, zkušenosti a diskuze


V tomto článku se zaměříme na následujících pět nebankovních půjček: Zaplo, Zaimo, Kredito24, Ferratum a Půjčkomat, které podrobíme důkladnému srovnání. Cílem tohoto článku je přinést porovnání parametrů jednotlivých půjček a nabídnout tak klientům všechny podstatné informace pro  jednodušší rozhodování.

→ Parametr → Doba splatnosti Velikost půjčky RPSN Žádost o půjčku Způsob výplaty

↓Název půjčky↓

Zaplo 7 – 30 dní 500 – 12500 Kč 730-88474 % online na účet
Zaimo 2 – 12 měsíců 1000 – 25000 Kč od 79,58% online na účet
Kredito24 1 – 30 dní 1000 – 15000 Kč 2230-10000% online/telefonicky na účet
Ferratum 7 – 45 dní 500 – 12000 Kč 2343-14299% online/sms na účet/ složenkou
Půjčkomat 5 – 31 dní 500 – 20 000 Kč 1537-105015% online na účet

Doby splatnosti

Prvním srovnávaným parametrem bude doba splatnosti. Pět porovnávaných půjček lze jednoduše rozdělit na krátkodobé půjčky se splatností maximálně do 45 dní (Zaplo, Kredito24, Ferratum a Půjčkomat) a na půjčky se splatností do jednoho roku (Zaimo). Podle tohoto parametru se klienti dají cestou vyššího RPSN s možností čerpat finance častěji a tudíž opakovaně (spojeno s poplatky!!!) u krátkodobých půjček se splatností do 45 dní nebo jedné půjčky na delší dobu s nižším RPSN.

Výše půjčky

Dalším parametrem, kterému bude věnována pozornost, je velikost půjčky. Pět porovnávaných nebankovních půjček je poskytováno ve výši od 500 Kč až do 25 000 Kč. Zaplo, Kredito24, Ferratum a Půjškomat mají omezení pro výši první půjčky (Zaplo a Kredito24 poskytnou první půjčku do 5 000 Kč, Půjčkomat do 4 900 Kč a Ferratum pouze do 3 000 Kč). Omezení lze jednoduše vysvětlit potřebou získat důvěru ze strany společnosti poskytující finanční prostředky.  Poté, když se stane klient „ověřeným“, nastává okamžik, kdy může čerpat částky vyšší (Zaplo – až 12500 Kč, Kredito24 – až 15000 Kč, Ferratum – až 12000 Kč, Půjčkomat – až 20000Kč).

Podmínky a vlastnosti půjček

Společným znakem pro všechny půjčky je poskytnutí financí bez nutnosti existence ručitele, bez nutnosti dokládání příjmu a tyto půjčky jsou k dispozici také lidem se záznamem v rejstříku trestů. Půjčky Zaimo, Kredito24 a Ferratum žadatelé získají bez nahlédnutí do registru dlužníků. Naopak půjčky Zaplo a Půjčkomat žadatelé získají, ale musí počítat s tím faktem, že může být nahlédnuto do registru dlužníků. U všech společností musí žadatelé počítat s velice propracovanou smlouvu, která klientům nedává prostor pro vytvoření chyby. Termíny splatností jsou pevně dány ve smlouvě a klientům je doporučeno při vzniku každé neočekané situace, která se týká neschopnosti dodržet termín splatnosti  či jiného problému, kontaktovat zákaznické centrum a domluvit si další postup. Jedině takto se dá předejít komplikacím, které jsou spojeny s nemalou finanční újmou.

kredito24.cz

Výše RPSN (úroky)

S předchozím odstavcem souvisí také výše RPSN. Výpočet RPSN je proveden pro orientaci žadatelů a pro možnost porovnání s bankovními půjčkami a dlouhodobějšími nebankovními půjčkami jako například Cofidis, Provident nebo Cetelem. U krátkodobých nebankovních půjček se ovšem v naprosté většině informačních zdrojů lidé dozví o tzv. poplatku (RPSN je doplněno ze zákonné povinnosti). Poplatkem se rozumí finanční zdroje, které jsou zaplaceny společnosti za poskytnutí půjčky na zvolené období.  Jedním důvodem, že RPSN je v řádech stovek až tisíců, je rychlost získání finančních prostředků a možnost čerpání pro téměř všechny vrstvy obyvatelstva.

Zaimo

Pomoc nebo ne?

Rychlé nebankovní půjčky jsou všeobecně relativně nízké částky a jsou doporučeny pouze na krátkodobé překlenutí období, kdy žadatel čeká na peníze od zaměstnavatele nebo je v nějaké svízelné situaci. Poplatek je v porovnání s výší půjčky velmi vysoký, ovšem je třeba si uvědomit všechny pozitiva, které se získáním půjčky jsou spojeny (půjčka bez ručitele, bez dokládání příjmů, pro žadatele se záznamem v rejstříku trestů a v neposlední řadě také rychlost). Žádost o tyto půjčky je u všech pěti stejná a velmi jednoduchá. Žadatele musí navštívit internetové stránky společnosti a tam požádat o půjčku. Obratem budou kontaktování zákaznickým centrem a bude jim sdělen další postup, který povede k získání půjčky. Pouze u půjčky Kredito24 je možnost o půjčku žádat navíc telefonicky a u půjčky Ferratum prostřednictvím SMS. S žádostí je také přímo spojena výplata půjčky, která probíhá u všech pěti srovnávaných půjček na bankovní účet, tedy bezhotovostně. Pouze u půjčky Ferratum je možnost půjčku zaslat také prostřednictvím složenky. Tato možnost ovšem odporuje podstatě rychlé půjčky, jelikož peníze jsou poskytnuty až po vyřízení nutných administrativních kroků. Ovšem díky tomuto kroku se k půjčce mohou dostat i lidé, jež nevlastní bankovní účet (v součastné době velmi ojedinělý případ, ale musí se s ním počítat).

ferratum

Závěr srovnání

Závěrem lze tedy jednoznačně říct, že pokud se člověk dostane do složité životní situace,  musí si jako první odpovědět na zásadní otázku. Pokud je nucen si vzít nebankovní rychlou půjčku, je nutno zjistit, zda chce za vyšší poplatek půjčku splatnou řádově do 30 dnů nebo půjčku splatnou do roku. Pokud chce žadatel půjčku za podstatně vyšší poplatek na krátkou dobu, pak je nejlepší variantou Zaplo. Ovšem i v tomto případě je doporučeno projít si webové stránky jednotlivých půjček (společnosti nabízejí různé akce jako například první půjčku zdarma). Jakmile je odpověď opačná (půjčka splatná do roku), je zde nejlepší variantou Zaimo.

logo


Srovnání ověřených nebankovních půjček
2.6 (52.5%) 8

Podobné recenze