Srovnání konsolidací bez registru


Na následujících řádcích se dozvíte o možnostech, jak konsolidovat bez nahlédnutí do registru. Konsolidace, neboli sjednocení, je možností, jak spojit existující úvěry. Ovšem u bankovních a nebankovních konsolidacích na českém trhu bude nahlíženo do bankovního a nebankovního registru dlužníků. V tomto článku si srovnáme dvě možnosti konsolidace bez nahlédnutí do registru, které jsou prováděny společností Vitacredit a Acema Credit.

Díky skutečnosti, že společnosti klienta neprověřují v registrech, je dostupnější i pro lidi, kteří se v nich ocitli. Pokud se zamyslíme, je možné okamžitě vyřadit z možných poskytovatelů banky. Ty vycházejí totiž ze 100 % solventnosti a bonity klienta. Zbývají tedy nebankovní společnosti, z nichž budou srovnány dvě výše zmíněné – Vitacredit a Acema Credit. Srovnání bude provedeno na základě porovnání několika parametrů, které budou uvedeny v následující tabulce.

→ Název konsolidace →

Vitacredit

Acema Credit

↓ Parametr ↓

Velikost konsolidace

50 000 – 3 000 0000 Kč

100 000 – 5 000 000Kč
Doba splatnosti

1 – 15 let

1 – 20 let

Úrok

od 16%

od 6,4%

Žádost o konsolidaci

online, telefonicky

online, telefonicky

Doložení příjmu

ano

ne

U obou společností poskytující konsolidace bez nahlížení do registru je společným ukazatelem nutnost zastavit nemovitost. Nebankovní společnosti poskytují konsolidaci nejčastěji do 50 % hodnoty nemovitosti. U obou společností je zástava také nutná k získání konsolidace. Velmi zjednodušeně jde vlastně o americkou půjčku na cokoliv se zástavou nemovitosti.

Poskytovaná výše konsolidace je u společnosti Vitacredit od 50 000 Kč do 3 000 000 Kč, kdežto společnost Acema Credit poskytuje konsolidaci od 100 000 Kč až do 5 000 000 Kč. U obou společností je nutné počítat s individuálním přístupem u vyšších částek. Zde bude nabídnuta specifická výše dle hodnoty nemovitosti poskytnuté do zástavy.

Doba splatnosti je u obou společností vysoká a to od 1 až do 15 let, navíc Acema Credit poskytuje splatnost až 20 let. Ale jak již bylo zmíněno u výše konsolidace i zde jsou nabídky individuální.

Dalším parametrem je úrok. Výši RPSN uvádí pouze Vitacredit a to je zhruba o necelých 10% vyšší než úrok. Důvodem je existence poplatku za uzavření smlouvy od 11 000 až do 60 000 Kč podle výše konsolidace. Tento poplatek je jediný, který společnost Vitacredit po klientovi chce. Úrok 16 % tak zvedne RPSN díky tomuto poplatku o necelých 10 %. Společnost Acema Credit nabízí úrok od 6,4 %, ovšem tato společnost po klientovi chce všechny poplatky spojené s vyřízením konsolidace. Navíc všechny poplatky, které vzniknou v průběhu vyřizování a společnost je klientovi oznámí dopisem, jsou splatné do 10 dnů. Pokud nedojde k jejich uhrazení, je celá konsolidace splatná okamžitě.

O obě konsolidace lze požádat telefonicky nebo prostřednictvím online formuláře. Jakmile člověk zažádá o konsolidaci, dostane přiděleného specialistu, který provede zařídí ocenění nemovitosti a domluví s klientem všechny postupné kroky vedoucí k uzavření smlouvy. Doložení příjmu je uvedeno v tabulce výše.

Závěr

Konsolidace bez nahlížení do registru jsou krajní možností spojení stávajících úvěrů klientů, kteří jsou již vedeni v registrech. Dva poskytovatelé Vitacredit a Acema Credit nabízejí zhruba stejné produkty s velice podobnými parametry. Rozdílem jsou poplatky spojené s konsolidací u Acema Credit, které navýší významným způsobem RPSN. Navíc má Acema Credit velmi složitou a obsáhlou smluvní dokumentaci. Acema Credit ale na rozdíl od společnosti Vitacredit nepožaduje doložení příjmu.


Srovnání konsolidací bez registru
4.5 (90%) 2

Podobné recenze