Správa sociálního zabezpečení nabízí pro OSVČ novou online službu


Na začátku letošního roku Česká správa sociálního zabezpečení spustila novinku pro OSVČ. Ti si nyní mohou přehled o zaplacených zálohách na pojistném na důchodové pojištění jednoduše zkontrolovat online. Kdy se jim tato služba může hodit?

V posledních letech ČSSZ intenzivně pracuje na postupné digitalizaci služeb. Cílem nové aplikace je nahrazení korespondenčního způsobu zasílání inventurních pohledávek. Dosud ČSSZ pohledávky zasílala všem OSVČ poštou nebo datovou schránkou pravidelně vždy na začátku února nového roku.

Od ledna 2022 to funguje jinak. Veškeré informace ohledně platby záloh totiž OSVČ najdou na elektronickém ePortálu ČSSZ. Očekává se, že online způsob bude výrazně jednodušší, rychlejší a také přehlednější.

K přihlášení do nového ePortál ČSSZ je nutná ověřená identita

ČSSZ se snaží snižovat administrativní náklady a motivovat občany k používání ověřených identit.

Ty jsou potřeba i pro přihlášení do nové aplikace určené pro OSVČ, jež využívají jednu ze tří současných identit a to konkrétně identity občana, bankovní identity nebo datové schránky. K přihlášení se používají stejné přihlašovací údaje jako do vybrané identity.

OSVČ mohou tuto činnost převést na takzvanou pověřenou osobu. Nejprve je nutné podat žádost o pověření právnické osoby a uvést podrobný rozsah pověření. K tomuto kroku slouží příslušný formulář na stránkách ČSSZ.

Podrobné informace o novém ePortálu ČSSZ najdete samozřejmě na webových stránkách ČSSZ.

Jaké informace OSVČ na ePortálu najdou

Výhodou spuštěného ePortálu ČSSZ je možnost online sledovat stav zaplacených záloh na důchodové pojištění a to nejen v aktuálním, ale také předcházejícím kalendářním roce, za něž OSVČ odevzdávají přehled příjmů a výdajů v rámci daňového přiznání.

Dále OSVČ využívají paušální systém získají přehled o pokutách, nedoplatcích a přeplatcích na pojistném a platebních výměrech. Veškeré dokumenty dostupné v aplikaci lze v případě potřeby vytisknout.

Informace na ePortálu ČSSZ budou pravidelně aktualizovány vždy každý měsíc.

Hlavní výhody ePortálu ČSSZ:

  • automatizace a nižší administrativa,
  • rychle dostupné informace,
  • větší množství informací na jednom místě,
  • jednodušší komunikace mezi OSVČ a ČSSZ,
  • propojení s podáním Přehledu o příjmech a výdajích,
  • lepší ochrana před zneužitím osobních údajů,
  • úspora času i ekologická přijatelnost.

Znáte také další službu Informativní důchodovou aplikaci?

Déle než rok funguje jiná online služba ČSSZ a to Informativní důchodová aplikace. Tato služba je určena všem občanům ČR starším 19 let, kteří odvádí důchodové pojištění po dobu nejméně 1 rok.

Informativní důchodová aplikace nabízí:

  • průběžnou kontrolu účasti na důchodovém pojištění,
  • ověření předběžného termínu odchodu do důchodu,
  • kalkulačku, která dokáže spočítat přibližnou výši starobního důchodu.

Tuto aplikaci se ČSSZ rozhodla vytvořit na základě vysoké poptávky občanů v produktivním věku, kteří chtějí mít lepší přehled o průběhu svého důchodového pojištění. Hlavním účelem služby je poskytování informací o aktuálním a budoucím stavu důchodového pojištění a také usnadnění a zjednodušení běžné komunikace občanů se státní správou.


Podobné recenze

Jedná se o podvod? Napište vaše zkušenosti.

Diskuze:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *