Spojování exekucí aneb jak ušetřit


Hrnou se na Vás exekuce a nevíte jak z bludného kruhu ven? Nárokuje se exekutor za stejné pohledávky několik nákladů exekuce a Vy je už nejste schopen hradit? V následujících řádcích si popíšeme, jaké jsou možnosti dlužníka v případě totožnosti účastníků u jednoho soudního exekutora, typicky se jedná o případy, kdy vůči Vám jeden oprávněný, například banka, vede hned několik samostatných exekučních řízení.

Dle ust. § 37 odstavce 3 exekučního řádu, další řízení zahájené oprávněným proti témuž povinnému u stejného exekutora dříve, než zanikne oprávnění exekutora k vedení předchozí exekuce, se spojuje s předchozí exekucí ke společnému řízení, a to ode dne podání návrhu. V zájmu hospodárnosti řízení může exekutor věc podle věty první vyloučit k samostatnému řízení. Tyto případy spojování v minulosti byly značně výjimečné, a to s ohledem na skutečnost, že soudní exekutor tento úkon provést mohl, ale nemusel. Vše totiž bylo na dispozici účastníka řízení, tedy Vás jako povinného, zda si návrh na spojení řízení podáte nebo ne. Od 1.1.2013 po velké novele občanského soudního řádu a exekučního řádu, je toto spojování již tzv. ex lege, tedy ze zákona, a exekutor je povinen řízení spojit pod jedním číslem jednacím (respektive vést tyto řízení společně). Pro dlužníka to znamená hlavně jediné, a to zmírnění nákladů exekuce. Jako povinný totiž hradíte pouze jedny náklady exekuce, tedy náklady oprávněného pouze z nejvyššího plnění (viz ust. § 8 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměně a náhradách advokátů za poskytování právních služeb, ve znění: Je-li zákonem stanoveno spojení dvou nebo více věcí ke společnému projednání, považuje se za tarifní hodnotu hodnota věci, která je nejvyšší). Odměna soudního exekutora se poté vypočítává ze všech plnění dohromady, ovšem soudní exekutor si může nárokovat pouze jednu náhradu hotových výdajů. V praxi to znamená, že třeba u 10 dluhů u jednoho oprávněného (například Dopravního podniku) za 200 Kč si nebude moci nárokovat soudní exekutora 10x 7.865,-Kč, ale pouze 1x 7.865,-Kč (jedná se o nejnižší odměnu soudního exekutora ve výši 3.000,-Kč, náhradu hotových výdaj ve výši 3.500,-Kč a 21 % DPH ve výši 1.365,-Kč). Konečná úspora zejména u malých dluhů do 10-ti tisíc korun českých, je tak až zarážející. To byl také smysl zákonodárce při zmírnění „přemrštěných“ nákladů exekuce.

hand-65688_640

Jaké jsou podmínky, aby došlo ke spojení řízení do jednoho? Zejména musí být stejný oprávněný ve všech exekučních spisech (stejná banka, stejná fyzická osoba jako věřitel), dále jde o plnění do 10.000,-Kč, a rovněž jsou proti povinnému vedeny alespoň takovéto 2 exekuční řízení. Ovšem je mít na paměti, že některá exekuční řízení se nespojí z důvodu hospodárnosti, jestli-že to vyžaduje jejich stav nebo se tyto řízení ke spojení zjevně nehodí. Ovšem i v rámci vydaného usnesení o zamítnutí návrhu na spojení řízení může soudní exekutor v odůvodnění uvést, že při vydání příkazu k úhradě nákladů exekuce ke spojení řízení i tak přihlédne, a náklady bude v podstatě vymáhat pouze jednou.

Spojení řízení Vám může opravdu ušetřit až několik desítek tisíc korun, proto se neváhejte obrátit s písemným návrhem přímo na daného soudního exekutora, který exekuci provádí!


Spojování exekucí aneb jak ušetřit
4.5 (90%) 2

Podobné recenze