Specifika půjčky se zástavou nemovitosti


Nejen český finanční trh nabízí úvěrové produkty, které jsou podmíněny zástavou nemovitostí. Označení takovýchto úvěrů je společné a jde se o tzv. hypoteční úvěry. Ovšem nenechejte se z názvu uvést v omyl, jelikož tyto úvěry nemusejí být využity na financování bydlení.  Zástava nemovitosti bankovní či nebankovní společností klientovi umožní získat podstatně vyšší půjčku s nižším úrokem, protože společnost má finanční jistotu v podobě zastavené nemovitosti se kterou může v případě potřeby manipulovat a využít její hodnoty.

Prvním typem hypotečního úvěru je běžná hypotéka, která je použita na koupi či stavbu nemovitosti. Jde o koupi bytu, stavbu či koupi domu a také o investici spojenou s podnikatelskými nemovitostmi. Zastavuje se v naprosté většině nemovitost na kterou je půjčováno. Výhodou pro klienta je možnost vložení vlastních prostředků, aby se nejednalo o 100% hypotéku. Díky těmto prostředkům či zástavě  jiné vlastněné nemovitosti klient dosáhne výhodnější úrokové sazby.

Zástava nemovitosti

Velice podobným produktem je úvěr ze stavebního spoření, který je ale podmíněn existencí stavebního spoření. Dalším úvěrem se zajištěním nemovitostí je americká hypotéka. U tohoto úvěru je ale podstatný rozdíl v účelu čerpání. Americká hypotéka se dá využít bezúčelně a dá se s ní financovat například nákup auta, vybavení domácnosti nebo nákup dovolené. Tato půjčka je podstatně dražší v porovnání s hypotékou, ale je výhodnější co se týče výše úroku v porovnání s klasickým spotřebitelským úvěrem.

Jak již bylo zmíněno v úvodu tohoto článku, půjčku se zástavou nemovitosti je možno sjednat jak u bankovních tak u nebankovních společností. Pokud se klienti rozhodnou si jakýkoliv hypoteční úvěr sjednal je důležité dát si pozor na několik aspektů. Prvním je výše úroku. Dalším je nezbytná nutnost znát všechny poplatky, které jsou s úvěrem spojeny (například odhad hodnoty nemovitosti). Uvědomte si, že v případě stavby bude potřeba více odhadů, které se pohybují kolem 5 000 Kč a mohou se stát investicí, jež výhodnost úvěru sníží. Je tedy vhodné a doporučené si vše důkladně rozmyslet a před započetím žádosti si vše důkladně nastudovat.

Zdroj: www.pujcitsi.cz


Podobné recenze