Sociální dávky pro rok 2015 – 3.článek (podpora v nezaměstnanosti)


Výplata podpory v nezaměstnanosti se nijak výrazně nezměnila. V tomto článku si popíšeme všechny kritéria a pravidla pro získání podpory v nezaměstnanosti. Podpora v nezaměstnanosti bude vyplácena uchazečům zaregistrovaných na Úřadu práce, kteří mají již něco odpracováno a také matkám, jimž skončila mateřská dovolená.

S podporou v nezaměstnanosti je spojena nutnost mít za poslední dva roky odpracováno s účastí na sociálním pojištění alespoň 12 měsíců. Doba trvaní podpory v nezaměstnanosti je od 5 do 11 měsíců. Maximální doba 5 měsíců platí pro osoby mladší 50 let, maximální doba 8 měsíců platí pro osoby od 50 do 55 let a maximální doba 11 měsíců platí pro osoby nad 55 let. V případě, že uchazeč o zaměstnání absolvuje 6 měsíců v zaměstnání (případně 3 měsíčním zaměstnáním, pokud nebyla čerpána celá), má právo a nárok na podporu v nezaměstnanosti opětovně. Pokud nebude vyplacena podpora v plné výši, je možné po odpracování méně než 3 měsíců ji dočerpat.

Výše podpory v nezaměstnanosti je počítána z uchazečova průměrného příjmu následovně: první a druhý měsíc jde o 65%, třetí a čtvrtý měsíc jde o 50% a od pátého měsíce uchazeči náleží 45% jeho průměrného příjmu. Tato procentuální výše je podmíněna faktem, že uchazeč dostal výpověď, pracovní poměr byl zrušen z důvodu neuhrazení výplaty zaměstnavatelem nebo byl pracovní poměr rozvázán dohodou odůvodněnou nadbytečností. V případě ukončení zaměstnání vlastní výpovědí nebo dohodou bez vážných důvodů, pak uchazečovi náleží jen 45% průměrného příjmu po celou dobu trvání podpory v nezaměstnanosti.

S čerpáním podpory v nezaměstnanosti je spojeno několik omezení. Za prvé v případě, že uchazeč zjistí, že podpora je pro něj malou částkou, nemá na přivýdělek nárok. Případný přivýdělek, který je omezen na 4 250 Kč měsíčně, pozastavuje podporu a ta je obnovena po skončení přivýdělku. Druhou  variantou je zdržení výplaty podpory kvůli odstupnému. Jakmile dostane uchazeč vyplaceno několikaměsíční odstupné, bude mu podpora pozastavena na dobu stejně dlouhou jako počet měsíců, na které se vztahuje odstupné.

Pro rok 2015 se maximální výše podpory v nezaměstnanosti zvedla ze 14 281 Kč na 14 604 Kč (při rekvalifikaci ze 16 005 Kč na 16 367 Kč). Toto zvýšení je více než dvě procenta a na rozdíl od let předchozích, kdy dokonce došlo k poklesu maximální výše, je to dobrý ukazatel.

Podpora v nezaměstnanosti, stejně jako všechny ostatní sociální dávky, má specifická pravidla, která určují možnosti jejího přiznání. První podmínkou je nutnost mít odpracovaných minimálně 12 měsíců s účastí na sociálním pojištění během posledních 24 měsíců. Druhou podmínkou je nebýt z posledního zaměstnání vyhozen z důvodu velmi hrubého porušení pracovní kázně.

Zdroj: www.flek.cz


Podobné recenze