Sociální dávky pro rok 2015 – 2.článek (příspěvky na bydlení)


Přinášíme druhý článek o sociálních dávkách roku 2015. Budeme se věnovat příspěvkům na bydlení, kdy budou opět uvedeny situace vzniku nároku na jednotlivé příspěvky od státu. Tyto dávky jsou vázány na určité situace a člověk si je nemusí „zasloužit“. Ve zkratce jde o dávky zajišťující bydlení, v krajním případě holé přežití příjmově slabé domácnosti a o příspěvky pro osoby vzdávající se příjmů z důvodu nutné péče o blízké.

Příspěvek na bydlení je možno čerpat, pokud jsou náklady na bydlení vyšší než třetina příjmů domácnosti. Zde je podmínkou trvalé bydliště na adrese na kterou je příspěvek čerpán. Jeho výše je až 70 % (v Praze 65 %). Náklady ovšem nesmí být nepřiměřené, na což zákon pamatuje             . Dle zákona nebude vyplacen vyšší příspěvek, než jsou normativní náklady na bydlení podle počtu osob v domácnosti.

Doplatek na bydlení záleží na přiznaném příspěvku na bydlení, pokud stále nestačí je možno jej obdržet. Tuto dávku je možno obdržet v případě, že po zaplacení bydlení člověku nezůstane ani částka rovnající se životnímu minimu. Pokud se žádá o tento příspěvek, člověk již nemůže odmítnout levnější bydlení, pokud se v jeho obci nachází.

Příspěvek na živobytí je vhodný pro člověka jehož domácnost se dostala do hmotné nouze díky nízkým příjmům. Zde je výpočet relativně složitý a v případě nejistoty je vhodné neprodleně zavítat na Úřad práce, kde pracovníci člověku pomohou s vyplněním žádosti. Většinou se jedná o rodiny, kde jsou příjmy nižší než výše životního minima.

Mimořádná okamžitá finanční pomoc je specifickou sociální dávkou v podobě okamžité finanční pomoci pro osoby, jež se ocitnou v akutní tíživé finanční situaci. Jedná se o lidi, které z nějakého důvodu nemají nárok na čerpání dávek v hmotné nouzi. Jedná se mnohdy o poslední záchranu.

Mezi ostatní dávky lze zařadit pohřebné a příspěvek na péči. Pohřebné se poskytuje k zajištění pohřbu nezaopatřeného dítěte, kdy je poskytováno zpětně osobám, které pohřeb financovali. Variantou druhou je pohřeb rodiče nezaopatřeného dítěte, která je ovšem méně častá. Sociální dávka je vyplácena bez ohledu na příjmy zpětně. V případě, že zemře „pouze“ jeden člověk nezaopatřeného dítěte, nevzniká na tuto dávku nárok. Příspěvek na péči je sociální dávka poskytována, pokud je člověk závislý na péči jiného člověka. Stát člení tuto dávku na čtyři stupně závislosti, podle čehož se stanovuje výše dávky od 800 Kč měsíčně pro lehce závislou osobu starší 18 let až po 12 000 Kč pro plně závislou osobu (pro osoby mladší 18 let je částka ještě vyšší).

Zdroj: www.flek.cz


Podobné recenze