Sociální dávky pro rok 2015 – 1.článek (dávky z pohledu rodiče a pěstouna)


Sociální dávky se pro probíhající rok 2015 výrazně nezměnili, ovšem pár změn se objevilo. Ve třech článcích budou během tří dní uvedeny změny v porovnání s předchozími roky. Nejvýznamnější změnou je porodné na druhé dítě. V prvním článku se budeme věnovat sociálním dávkám z pohledu rodiče a pěstouna. Druhý článek bude věnován příspěvkům na bydlení a ve třetím článku se zaměříme na podporu pro nezaměstnané.

Na následujících řádcích se dočtete o dávkách, které míří k rodičům s cílem zajištění kvalitního života jejich dětí nebo jako podpora porodnosti a zvrat nepříznivého demografického vývoje. Článek bude rozdělen z pohledu rodiče a pěstouna.

Stát rodiče podporuje slevami na daních a různými pravidelnými a jednorázovými finančními injekcemi. Co se týče obejmu, pak je nejvyšší částkou rodičovský příspěvek a částkou nejnižší porodné.

Rodičovský příspěvek je vyplácen po narození dítěte nebo po skončení mateřské dovolené. Jeho výše je 220 000 Kč, které jsou rozděleny buďto na měsíční dávky vyplácené po dobu dvou až čtyř let nebo je vyplacen jednorázově v plné výši po skončení mateřské dovolené. Rodičovský příspěvek je náhradou mzdy pro matku případně otce podle toho, kdo se o dítě stará na plný úvazek. Od dvou let dítěte lze navíc brát příspěvek na jeho celodenní navštěvování jeslí nebo školky. Ale tuto variantu příspěvku lze pobírat pouze na dítě nejmladší a výše je fixní.

Přídavek na dítě náleží rodině, která nezaopatří dítě v důsledku příjmů nižších než je 2,4násobek životního minima. Pokud rodina nedosahuje zmíněného 2,4násobku životního minima na dítě do šesti let je výše příspěvku 500 Kč měsíčně, na dítě od 6 do 15 let je to 610 Kč a na dítě od 15 do 26 let se jedná o 700 Kč měsíčně.

Porodné náleží rodině, která nedosahuje příjmu 2,7násobku životního minima a to na první a druhé dítě. Novinkou oproti předchozímu roku je porodné na druhé dítě. Nejen, že se rozšířilo porodné i o příspěvek na druhé dítě, ale dostanou ho rodiny nedosahující vyššího příjmu než je 2,7násobek životního minima oproti roku předcházejícímu, kdy bylo vyplácenou pouze na první dítě a to rodině nepřesahující  2,4násobek životního minima.

Pěstounská péče slouží k vytvoření rodinného klimatu pro děti, které by jinak museli žít v dětských domovech. Nutné je odlišit pěstouny a adoptivní rodiče, jelikož pěstouni si berou do péče více dětí a to opakovaně. Podpora je jednorázová i pravidelná.

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte je poskytován pěstounům. Vyplácí se podle věku dítěte následovně: do 6 let je 4 500 Kč za měsíc, do 12 let je 5 550 Kč měsíčně, do 18 let je 6 350 Kč a do 26 let pak 6 600 Kč. Pěstouni samozřejmě dostávají odměnu za děti v jejich péči. Je závislá na počtu dětí a na jejich zdravotním stavu. Odměny jsou většinou od 8 000 Kč a rostou s počtem dětí v pěstounské péčí (20 000 Kč je za péči o 3 děti) a jsou vypláceny měsíčně.

Příspěvek na převzetí dítěte  je jednorázový příspěvek při převzetí dítěte do pěstounské péče. Jeho výše je závislá od věku dítěte. Do 6 let je to 8 000 Kč, do 12 let je to 9 000 Kč a pokud má dítě do 18 let, pak jde o 10 000 Kč.

Příspěvek při ukončení pěstounské péče nenáleží pěstounovi, ale dítěti opouštějící jako zletilé pěstounskou péči. Jedná se o jednorázovou dávku ve výši 25 000 Kč.

Zdroj: www.flek.cz


Podobné recenze