Slovníček


 • RPSN – představuje úhrn všech poplatků a jiných nákladů, které musí dlužník/klient při řádném plnění svých povinností z úvěrové smlouvy nutně zaplatit věřiteli/bance vedle jistiny v souvislosti s poskytnutým úvěrem za celou dobu trvání svého závazku, vyjádřený procentním podílem z dlužné částky za období jednoho roku. Povinnost uvádět RPSN u spotřebitelského úvěru je stanovena zákonem.
 • APRC – představuje úhrn všech poplatků a jiných nákladů, které musí dlužník/klient při řádném plnění svých povinností z úvěrové smlouvy nutně zaplatit věřiteli/bance vedle jistiny v souvislosti s poskytnutým úvěrem na bydlení za celou dobu trvání svého závazku, vyjádřený procentním podílem z dlužné částky za období jednoho roku. Uvádění APRC u úvěrů na bydlení upravuje Kodex o poskytování předsmluvních informací souvisejících s úvěry na bydlení. Jedná se o obdobný údaj, jakým je RPSN uváděná u spotřebitelských úvěrů – viz RPSN.
 • Bonita – Schopnost klienta splatit požadovaný úvěr, respektive jeho schopnost splácet řádně a včas své závazky.
 • BIC – Bankovní identifikační kód, užívaný pro účely mezinárodního platebního styku. Tyto kódy stanovuje mezinárodní společnost SWIFT.
 • SWIFT – celosvětový systém umožňující chráněný přenos v různých produktových oblastech
 • IBAN – je číslo účtu v mezinárodním formátu, který byl odsouhlasen v rámci EHP (Evropský hospodářský prostor, tj 25 zemí EU + Lichtenštejnsko, Norsko a Island). Číslo účtu v tomto formátu uvádí banka klientovi – majiteli účtu na výpisu z účtu. V tomto formátu je třeba číslo použít v případě platby na účet v rámci EHP.
 • p.a. – ročně; používá se při vyjádření úrokové sazby, která je obvykle vypočítávána v procentech pro období jednoho roku (např. 4,5 % p.a.).
 • Úroková sazba – cena půjčených či uložených peněz obvykle vyjádřená v procentech za rok. Konkrétní výše této ceny (sazby) souvisí s dobou, na kterou jsou peníze půjčeny či uloženy, a často také s částkou.
 • Kontokorent – účet, na němž má klient bankou povoleno přečerpání do určité výše, tedy účet, na kterém klient může čerpat do mínusu v rámci předem stanoveného limitu. Někdy může být klientovi tato služba poskytnuta na jeho běžném účtu, jindy na účtu speciálně k tomu vyhrazenému.
 • Fixační období – období, během kterého je použitá úroková sazba fixována, tedy stanovena pevně. Často se používá u hypotečních úvěrů, kdy je pro určité období sazba stanovena pevně s tím, že po jeho uplynutí dochází zpravidla k její změně.
 • Fixní úroková sazba – úroková sazba, která je stanovena pevně na celou dobu splatnosti úvěru či jiného produktu, nebo na dohodnuté fixační období (např. 12,5% p.a.).
 • Bezúčelová půjčka – Jedná se o úvěr, kdy nemusíte dokazovat, jak peníze z půjčky využijete. V dnešní době je už většina půjček bezúčelových, výjimkou bývají půjčky na podnikání anebo hypoteční úvěry.
 • Dlužník – Dlužník je ten, kdo si zažádá o úvěr a využívá peníze z půjčky. Dlužník si půjčuje peníze většinou za úrok. U SMS půjček je úrok placen formou jednorázového poplatku před skončením doby splatnosti.
 • Splatnost půjčky – Doba splatnosti u půjčky značí, jak dlouho můžete mít peníze půjčené, aniž byste je museli všechny vrátit.
 • Věřitel – Věřitel je opakem dlužníka. Jde tedy vždy o toho, kdo peníze půjčku a poskytuje úvěr. Může jít o banky, nebankovní společnosti ale také soukromé investory, které půjčují peníze z vlastních zdrojů.
 • Registr dlužníků – Registry dlužníků jsou seznamy klientů, kteří v minulosti nespláceli své dluhy a pohledávky včas. Existuje několik typů registrů a to bankovní či nebankovní. Do nebankovních registrů (např. SOLUS) se můžete dostat i tak, že pozdě zaplatíte paušál za mobil anebo složenky za energie.