Mnoho lidí u nás nedokáže měsíčně nic ušetřit


Pro velké množství lidí v naší zemi je velkým problémem si uspořit nějaké peníze ze svojí výplaty, důchodu nebo jiného příjmu. Zatímco u části populace je to způsobeno tím, že příliš mnoho peněz utrácejí a nemyslí tak na budoucnost, u mnoha lidí je problém v příliš nízkých příjmech. Ekonomika naší země sice neustále roste a nezaměstnanost je rekordně nízká (nejen s ohledem na historii, ale i v rámci celé Evropy), přesto je nezanedbatelný počet lidí, jenž mají s penězi problém a bohužel roste i počet exekucí.

Spousta lidí žije tzv. od výplaty k výplatě

Mnoho lidí (až kolem 25 %) nedokáže podle průzkumů a statistik měsíčně ušetřit ani 1000 Kč. Žijí tak v podstatě od výplaty k výplatě a nejsou schopni si našetřit např. na dovolenou či jiné záležitosti. Horší ale je, když nemají žádnou finanční rezervu a dojde k nečekané situaci – např. se doma něco porouchá nebo se stane jiná nepříjemná událost, kdy je nutné zaplatit jednorázově vyšší částku. Tito lidé pak často problém řeší půjčkami a často se bohužel dostanou i do dluhové pasti. Např. situace, kdy by bylo potřeba z ničeho nic zaplatit třeba 10 000 Kč, by byla problémem až pro 40 % populace.

Největší problémy mají zejména důchodci

Vyjít s penězi mají největší problémy zejména starobní důchodci. Ti utratí za bydlení a jídlo velkou většinu svého důchodu a mnohdy jsou rádi, že jim peníze vůbec vystačí na celý měsíc. U ostatních lidí pak výdaje za bydlení a potraviny činí zhruba polovinu jejich příjmů, po mnoho lidí je pak velkou položkou doprava – za tu lidé v průměru utratí cca 11 % svých výdajů.

Pomoci mohou různé poradny nebo domácí rozpočet

S řešením nepříjemné finanční situace a s naplánováním výdajů tak, aby s nimi dotyčná osoba dokázala lépe hospodařit, mohou pomoci různé neziskové organizace. Ty provozují např. finanční poradny, které fungují zcela bezplatně a jsou vhodné zejména pro osoby s dluhy, exekucemi a jinými finančními problémy. Mezi služby, které takové poradny nabízejí, patří např. pomoc se sestavením domácího rozpočtu, který je důležitý pro odpovědné a efektivní hospodaření domácnosti.

Podíl šedé ekonomiky postupně klesá

Podle nejnovějších analýz pracují až stovky tisíc Čechů např. na dohodu o provedení práce, případně zcela bez smlouvy, jiní mají jako přivýdělek k zaměstnání např. podnikatelskou činnost na živnostenský list nebo druhé zaměstnání. V tzv. šedé ekonomice se podle analýzy z roku 2015 za rok vyplatí až 614 miliard korun – týká se to zejména prací, kde zaměstnavatelé za odvedenou práci platí spíše menší částky v hotovosti (např. některá restaurační zařízení, menší prodejny s potravinami apod.). Přesná čísla o tom, jaký procentuální podíl má na našem trhu šedá ekonomika sice nejsou, nicméně odhaduje se, že se může jednat o přibližně 10 až 15 %. V posledních letech ale její podíl postupně klesá – velkou roli v tom hrálo zejména zavedení EET nebo zvýšený počet finančních kontrol. 

Práce „načerno“ má řadu rizik

Pracovat tzv. načerno, bez pracovní smlouvy, sice na jednu stranu má řadu neoddiskutovatelných výhod, mnoho lidí si ale neuvědomuje, že taková práce přináší i určitá rizika. Jedním z těch zásadních je např. fakt, že taková práce se člověku nepočítá do důchodového pojištění a dotyčná osoba tak v budoucnu může být nepříjemně překvapená při zjištění velmi nízké výměry starobního důchodu. K dalším negativním aspektům takové práce pak patří např. nutnost hradit si sám zdravotní pojištění, žádný nárok na odškodnění v případě pracovního úrazu a pochopitelně i riziko vysoké pokuty, kterou může udělit inspekce práce. Navíc pokud vám zaměstnavatel za odvedenou práci nezaplatí, bez smlouvy z něj těžko nějaké peníze vymůžete.


Podobné recenze