Přehled zásadních změn v občanském zákoníku


S příchodem nového roku je třeba začít věnovat se novinkám v občanském zákoníku. Důvodem je, že novinky, které se dotknou úplně každého, jsou velmi podstatné. Změny se každého promítnou do života každého z nás od narození až po smrt.

Výčet změn je velice rozsáhlý. Nová pravidla platí například pro přiznávání otcovství. Nikoho už nepůjde úplně zbavit svéprávnosti, ale půjde ji pouze omezit. I mladší 18 let mohou podnikat a chovat se jako dospělí, pokud budou finančně soběstační a dostanou souhlas rodičů. Manžel nemůže prodat byt, ve kterém bydlí také jeho nezaopatřená rodina. Uspořádat dědictví se dá mnoha způsoby a odkázání domu nebo bytu lze podmínit například úspěšným dostudováním potomků nebo péčí o vašeho čtyřnohého miláčka.  Můžete také svůj oblíbený předmět, ať obraz, knihu či šperk, vyjmout z dědictví a odkázat nejlepšímu příteli nebo prostě komukoliv. Novostavby budou automaticky součástí pozemku a majitelé starých objektů budou mít předkupní právo. Naopak pokud vlastníte nemovitost nebo její část, můžete ji za určitých okolností prodat komukoliv a nemusíte ji nabízet spoluvlastníkům. Zvíře se podle nového občanského zákoníku změnilo z věci na živého tvora a podle toho je třeba s ním nakládat. Nově jsou ochráněny i vámi zvláště oblíbené věci. Když někdo porazí váš památný strom nebo zničí rodinné fotky, bude vám muset škodu nahradit.

Od Nového roku jde uzavírat smlouvy již pouze podle občanského zákoníku a smluvní strany mají daleko větší volnost v dohodách. V obchodním styku bude více chráněna slabší strana. Nikdo například nebude moct zneužít vaši finanční tíseň. Lépe budou lidé také chráněni před lichvou. Když nebudete moci přečíst kvůli drobnému písmu část ujednání nebo rozumět obsahu smlouvy, kterou vám předloží telefonní operátor či banka, nebudou nejasné části platit, pokud by vás znevýhodnily. Ochrana se týká také spotřebitelů. Jedná se o smlouvy sjednané na dálku (telefonicky, přes internetem, na předváděcích akcích či pokud dojde k obchodu na ulici). Odstoupení od smlouvy je možné do 14 dnů a to bez nutnosti udání důvodů. Zásadně se mění i náhrady škody pro poškozené. Končí tabulkové tarify a odškodnění za zranění se bude stanovovat podle individuální situace a míry újmy zraněného a jeho blízkých. S novými paragrafy se musí seznámit i právnické osoby (majitelé firem či nadací), které se od ledna také řídí novým soukromým právem. Pro založení společnosti s ručením omezeným bude stačit vklad jedné koruny a celý proces zakládání firmy se zrychlí a zjednoduší, protože zápisy do obchodního rejstříku může provádět notář. Není tak nutné dávat žádost o zapsání na soud. Změny se budou týkat i akciových společností a občanských sdružení. Ta se od Nového roku stávají spolky.


Podobné recenze