Recenze portálu Intereson.cz – P2P půjčky - recenze, zkušenosti a diskuze


Portál Intereson.cz se řadí mezi nejnovější poskytovatele p2p (peer-to-peer) půjček, jež se dostávají do povědomí lidí vysokou rychlostí. Tento způsob půjček je specifický, jelikož zde lidé půjčují lidem a ze hry jsou tedy vyřazeny bankovní a nebankovní společnosti. Prostřednictvím portálu Intereson.cz je možno získat výhodný úvěr nebo z pohledu investora zhodnotit své volné finanční prostředky zajímavým způsobem.

Právě pro investory je portál více než poutavý a to v několika bodech, které budou zmíněny v části „výhody pro investory“. Investoři mají díky portálu možnost diverzifikovat riziko spojené s poskytováním půjček (formou splnění části poptávky žadatele). Portál funguje velice jednoduchým způsobem. Zájemce o půjčku zadá poptávku po půjčce a investoři pak zhodnotí poptávku a případně nabídnou půjčku. V případě domluvy investora a žadatele pak Intereson.cz nachystá veškerou smluvní dokumentaci a postará se o fungování procesu splácení půjčky.

Recenze služby

 • velikost půjčky: 5 000 až 500 000 Kč
 • splatnost půjčky: 6 až 60 měsíců
 • roční úroková sazba: 1 až 100% z pohledu žadatele i investora
 • žádost: online na www.intereson.cz

Průběh žádosti

Prvním krokem je vyplnění a zveřejnění žádosti na www.intereson.cz. Investoři poté nabízejí půjčky a soutěží mezi sebou. Žadatel poté vybere nabídku, kterou považuje za nejlepší a potvrdí ji. Intereson.cz nachystá smluvní dokumentaci a doručí žadateli k podpisu. Žadatel smlouvu podepíše a pošle ji spolu s požadovanými doklady (kopie) zpět. Intereson.cz smlouvu pošle investorovi případně investorům k podpisu. Jakmile je smlouva podepsána všemi zúčastněnými je odeslána žadateli spolu s půjčkou. Žadatel, který se stává v tomto okamžiku dlužníkem, pravidelně splácí v měsíčních splátkách na účet Intereson.cz, jež splátku rozdělí příslušným poměrem a posílá ji investorovi nebo investorům.

Výhody pro investory ve srovnání s konkurencí

 • investice zcela zdarma
 • přehledné prostředí (jednoduchá orientace)
 • rychlá komunikace
 • právní služby zajistí portál www.intereson.cz
 • možnost diverzifikace rizika prostřednictvím rozložení půjček mezi více investorů

Výhody pro žadatele

 • soutěž mezi investory přináší žadatelům možnost získat výhodnou půjčku (záleží na doložených dokumentech a ručení)
 • veškerá smluvní dokumentace je zajištěna portálem Intereson.cz
 • možnost předčasného splacení půjčky bez sankce a poplatků
 • nízké poplatky za poskytnutí půjčky
 • zajištění právních služeb

Zajímavosti služby

Žadatelé mohou k získání a také reálnému poptávání doložit několik dokumentů. Všechny povedou ke zvýšení důvěryhodnosti v očích investora. Prvním z nich je potvrzení o příjmu (i studenti a důchodci zde mohou dokládat dohodu o provedení práce respektive potvrzení o výši důchodu). Druhým je výpis z registrů dlužníků (výpis z bankovního registru dlužníků CBCB, a.s. a výpis z nebankovního registru dlužníků CNCB, z.s.p.o.), který tak prokáže pozitivní úvěrovou historii. Třetím je doklad, který prokáže žadatelovu adresu pobytu (faktura za elektřinu nebo plyn, nájemní smlouva, atd.). Čtvrtým je předložení dvou dokladů totožnosti (kopie občanského průkazu, řidičského průkazu nebo pasu). Posledním pátým je originál nebo kopie výpisu z účtu.

Kromě varianty doložení dokumentů mohou žadatelé také ručit. První možností je zastavit nemovitost, ovšem je nutno společně se smlouvou o půjčce také zástavní smlouvu. Pokud žadatel ovšem čerpá tzv. složenou půjčku, tak nelze použít zástavy nemovitosti z důvodu existence více věřitelů. Druhá možnost je zajištění směnkou, která dává investorovi jistotu vymahatelnosti u soudu. Posledním zajištěním je možnost mít jednoho či více ručitelů. Zde platí stejné shodné požadavky na poskytnuté doklady jako u žadatele.

Zhodnocení portálu p2p půjček Intereson.cz

Portál Intereson.cz se díky svému zaměření na investory stává velmi zajímavým. Z tohoto zaměření jasně plyne, že poskytování služeb vysoké kvality investorům s sebou nese také služby vysoké kvality pro žadatele. Na trh tak přichází s množstvím novinek příjemných pro obě strany p2p půjčky.

Žádost o půjčku

Podobné recenze