Promlčení zápůjčky


Délka promlčecí doby je různá, ne však neomezená. Ať už mluvíme o řešení mimosoudním či soudním, promlčecí dobu určuje obchodní a občanský zákoník, který je dnem 1. 1. 2014 v mnoho ohledech pozměněn a upravuje právě i dobu promlčení zápůjčky.

S novým občanským zákoníkem se doba promlčení může zkrátit i prodloužit

Za základní promlčecí dobu byly do změn v občanském zákoníku považovány tři roky, od 1. 1. 2014 je však tato doba více variabilní a lze ji nastavit na rozmezí od 1 roku do 15 let. Tato inovace v občanském zákoníku na jednu stranu vede zapůjčitele k tomu, aby se včas staral o své pohledávky, vydlužitele však chrání předtím, aby byl stíhán a souzen do konce života. K tomu je třeba zmínit i samotný fakt, že nový občanský zákoník rovněž zesílil ochranu různě handicapovaných osob a dbá na to, aby byly smlouvy podepisovány poctivě s dobrým obeznámením obou stran i o těch nejdetailnějších obchodních podmínkách.

Promlčení půjčky může být vysvobozením – ne však pro každého

V promlčení půjčky doufá nemálo vydlužitelů, kteří se dostali do bezvýchodné finanční situace a už neví, jak by svůj dluh splatili. Pakliže totiž skončí smlouvou a zákonem daná promlčecí lhůta, dojde rovněž k zániku zákonného nároku na nějakou náhradu. Nelze si to však vykládat tak, že automaticky zaniká samotný dluh. A právě zde se dostáváme k bodu, který je v mnoha případech zcela klíčovým – a tím je aktivita vydlužitele. Ten totiž sám musí u soudu požadovat zamítnutí žaloby právě z důvodu uplynutí promlčecí doby. A proč by to měla být potíž? Ač nejde o nic složitého, mnoho velkých vydlužitelů odmítá jakoukoli komunikaci a dokonce ani neotevírá písemnou korespondenci, čímž (zvláště v tomto případě) staví zapůjčitele do výrazně silnější a stabilnější pozice.

Rada vyplývající z řádků výše je pro všechny, kterých se to týká, tedy zcela jednoduchá: Čtěte svoji poštu, protože jinak vám může na dveře po několika letech klidně zaklepat i samotný exekutor.


Podobné recenze