Produkty denního užívání – Běžný účet, Spořící účet, Kontokorent, Kreditní karta


První kapitola bude pro všechny čtenáře velmi užitečná, protože se budu věnovat bankovním produktům každodenního užívání. Bude se jednat o běžný účet, spořící účet s ním spojený, kontokorent a kreditní kartu. V rámci této kapitoly se pokusím vypíchnout několik věcí, které jsou s produkty spojeny. Rád se také podělím o vlastní zkušenosti. Pevně se usaďte a začněte opravdu rozumět všem finančním produktům. Stačí opravdu málo a můžete využívat potenciál svých financí na maximum a výrazně ušetřit.

Běžný účet

 • věnujte dostatek času výběru vhodného běžného účtu, vhodná volba ušetří vám i domácnosti až stovky korun za rok, jako příklad uvedu Air Bank, Fio bank, mBank či Equabank (vedení a běžné transakce zdarma) a na straně druhé ČSOB, Komerční banku či Českou spořitelnu (minimální poplatek za služby je 95 Kč měsíčně), kde roční úspora začíná na 1 140 Kč za rok
 • využijte bezproblémového přechodu k Air Bank, která veškeré nastavení včetně existujících plateb a trvalých příkazů vyřeší za vás
 • optimalizace využívaných služeb znamená mnohdy úsporu (zeptejte se u svého bankéře)
 • na běžném účtu nenechávejte zbytečný přebytek financí a zhodnocujte je vhodným zvoleným způsobem, například vložením na spořící účet (aktuální nejvyšší úroková míra je  1,63% u SberBank – k 10.2.2014)

Balancing The Account

Pro mnoho lidí představuje běžný účet pouze virtuální úložiště financí a mnoho z nich přemýšlení o poplatcích a fungování tohoto základního bankovního produktu nevěnuje příliš času a nechává vše běžet od doby, kdy byl účet založen. Ovšem právě běžný účet může představovat relativně vysoké zatížení osobního či rodinného rozpočtu. V součastné době při existenci vysokého počtu bankovních ústavů je možno vybrat si banku: jak podle cen, tak podle nabízených služeb na běžném účtu. Navíc přenesení běžného účtu k jinému poskytovateli je ve většině případu poskytován zdarma nově zvolenou bankou. Základem tedy je, se u své banky informovat o možnostech nastavení účtu, o cenách a nebát se, pokud není účet vázán na jiný produkt, přejít s tímto základním produktem k jinému poskytovali. Osobně využívám účet u Komerční banky, kde jsem si po přechodu ze studentského účtu na osobní účet důkladně prostudoval možnosti, jak neplatit za účet zbytečné poplatky. Díky produktům, které mám u této banky, jde o penzijní připojištění a také aktivnímu využívání účtu (platby kartou, příchozí a odchozí platby) se dostávám k běžnému účtu, který je veden zdarma. Ovšem pokud by tato možnost nebyla, byl jsem připraven účet převést k jiné bance.

Spořící účet vázaný na běžný účet

 • zjistěte si zda tento produkt vaše banka nabízí na www stránkách či u osobního bankéře
 • nezbytně nutné nastavit spořící účet v internetovém bankovnictví, popř. prostřednictvím osobního bankéře
 • jako příklad lze použít spořící účet u AirBank (ovšem tento nemá všechny vlastnosti spořícího účtu vázaného na běžný účet), peníze na něj budou převedeny maximálně do 3 dnů (ovšem pokud budete mít u této banky i běžný účet je to otázka okamžiku), na tomto účtu můžete využít i tzv. „obálek“ kde si můžete spořit účelově s nastavením cílové částky, zhodnocení do 1 milionu Kč je zde aktuálně 1,3% (k 10.2.2014)

Piggy savings bank

Jedná o produkt, který nabízí několik bank na českém trhu. Klient si nastaví přesnou minimální výši zůstatku na účtu a banka sama si podle tohoto parametru převádí peníze mezi běžným a spořícím účtem. Tento produkt ještě není na našem trhu zaběhlý a tak se doporučuje založit spořící účet u společnosti, která se na to zaměřuje, a převody financí si pohlídat sám. Všeobecnou výhodou spořící účtu je vyšší úrok než na běžném účtu a možnost velice rychle disponovat s penězi (většinou do druhého dne). Je také dobré dát si pozor, zda je podmínka mít na účtu nějaké určité množství financí pro výhodné úročení či není a také si hlídat výši úrokové sazby, protože u většiny spořících účtů se jedna o úrok vyhlašovaný (tento úrok se řídí dle České národní banky) nikoliv smluvní. Osobně tento produkt nevyužívám, protože úroční na spořícím účtu u Komerční banky je velmi nízké a peníze se mi tedy nevyplatilo přehazovat mezi účty (jelikož přímo spořící účet s vlastnostmi výše popsanými u banky neexistuje). Zřídil jsem si spořící účet u jiné banky.

Kontokorent

 • produkt, který nabízí „finanční rezervu“ za malý měsíční poplatek (většinou ve výši několika korun za měsíc)
 • nutnost zvážit výši kontokorentu a nepoužívat jej k financování běžných výdajů, ale pouze k překlenutí velmi krátkého období mezi připsáním finančních prostředků
 • ve srovnání s kreditní kartou zde není bezúročné období dlouhé až 45 dní, za čerpané částky platíte okamžitě a úročení se pohybuje zhruba stejně jako u kreditní karty (zhruba 15% – 20% za rok)

Kontokorent patří k velice hojně využívaným bankovním produktům. U většiny bankovních ústavů je poskytován zdarma a v určité výši, která je aktuálně u velkého procenta bank nastavena na 1000 Kč. Pokud dostane klient nabídku na poskytnutí jiné částky nebo si chce výši upravit, je ve většině případů třeba potvrzení o výši příjmů. Obvyklý je měsíční poplatek za rezervaci zdrojů, který se v pohybuje v řádech několika korun. Všeobecně lze kontokorent považovat za finanční rezervu, kterou lze použít v případě potřeby. Nazýván bývá také jako debet. Mírnou nevýhodou je, že za každou částku, kterou z něj využijeme, platíme okamžitě. Pokud vlastní člověk kreditní kartu, pak je kontokorent vhodné využít jen velmi zřídka, ale jeho existence na běžném účtu dává vlastníkovi klid pro potenciální vznik nenadálé situace, kdy je třeba využít peněz na velmi krátkou dobu. Jedna z podmínek, na kterou je třeba myslet, je nutnost dorovnat kontokorent do plusu na 24 hodin (přesněji přes noc), nejčastěji nastává tato povinnost jednou za rok dle podmínek jednotlivých bank. Kontokorent není vhodné využívat dlouhodobě, protože v takovémto případě se stává variantou v podstatě nejméně výhodnou v porovnání s kreditní kartou či spotřebitelským úvěrem. U běžného účtu mám tento produkt, který jsem občas uvítal, když zrovna bylo třeba malou finanční částku na překlenutí krátkého období. Ovšem postupem času jsem si uvědomil, že výše, která mi byla zřízena, je zbytečně vysoká. Proto jsem si nastavil podstatně nižší kontokorent a díky tomu jsem nemalým způsobem snížil poplatek za rezervaci zdrojů.

Kreditní karta

 • základní je dokonalá znalost výhod karty, aby klient měl možnost ji vhodně využívat
 • výhodné je si ji spojit s penzijním fondem a poté na základě plateb u obchodníků si přispívat tak nejčastěji 1% na účet u penzijní společnosti
 • benefity, které jsou poskytovány majitelům kreditní karty: slevy u obchodníků (nutné zapojení do programu kreditní karty), různé typy pojištění, prodloužení záruky vybraných produktů, bezplatné předplatné časopisů

080918-N-0659H-001

Kreditní karty jsou ožehavým tématem současné doby a to nejen díky médiím. Na jednu stranu je pravda, že neznalost jejich funkcí a výhod může člověku způsobit nepříjemnosti. Ovšem na druhou stranu člověk, který ji umí využívat, může vytěžit z jejich funkcí řadu výhod. Nejdůležitější a pro klienta nejzajímavější věcí je existence až 45 denního bezúročného období (délka se mění dle podmínek banky a také dle využívání). Díky tomuto období můžeme nechat svoje peníze vydělávat a využívat peněz banky. Případně pokrýt období před výplatou či očekávaným připsáním finančních prostředků na běžný účet. Důležité je v okamžiku opatření si kreditní karty nastudovat podmínky, aby klient předcházel příchodu období, kdy se mu začnou počítat úroky. Některé karty nabízejí i možnost provádění bezhotovostních plateb a výběrů z bankomatu, ovšem v drtivé většině případů jsou tyto služby zpoplatněny. Trendem mezi bankovními institucemi jsou různé bonusy. Může se jednat o zpětné bonusy za nákupy u vybraných obchodníků popřípadě za nákupy všeobecně, nebo bonusy v podobě připsání určité procentuální výše na penzijní spoření, které je vedeno u stejné banky jako je kreditní karta. Všeobecně je tedy důležité si zodpovědět otázku k čemu kreditní kartu potřebujeme. Pokud bude použita k placení u obchodníků a čerpání výhod, popřípadě k nechání vlastních prostředků vydělávat, pak se jedná o velmi dobré rozhodnutí. Pokud ovšem nebude člověk schopen čerpaný obnos splácet, je třeba se zamyslet nad alternativním řešením v podobě spotřebitelského úvěru, kde jsou úroky mnohem příznivější. Pokud se jedná o mou osobu a užívání kreditní karty, tak zkušenosti mám, ale nyní aktivně žádnou kreditní kartu nevyužívám. Před několika lety jsem kreditní kartu měl a aktivně ji využíval (dostal jsem ji od Citibank prostřednictvím mobilního operátora),  ovšem poté přišla nepříjemná dopravní nehoda a kvůli dlouhému pobytu v nemocnici jsem ji byl nucen zrušit (ztrácela pro mě význam).


Podobné recenze