Co přinese valorizace důchodů od 1.ledna 2018?


Pomalu se blíží konec roku 2017 a spolu s ním i začátek roku nového, který přinese spoustu změn v celé řadě oblastí. Jednou ze změn, k nimž dochází pravidelně každý rok, je navýšení důchodů, které probíhá vždy k 1.lednu. O kolik si důchodci polepší v roce 2018?

Zvýšení penzí se týká nejen starobních důchodců

Každoroční valorizace důchodů se netýká pouze těch, kteří pobírají starobní důchod. Zvýšení důchodu se vztahuje i na všechny invalidní důchodce, ať už se jedná o invalidní důchod v prvním, druhém nebo třetím stupni. Ke změně dojde od 1.ledna, penzisté tak zvýšený důchod dostanou při lednové výplatě. 

Navýší se jak základní, tak i procentní výměra

Starobní a invalidní důchody se skládají ze dvou částí – ze základní a procentní výměry. Obě tyto složky budou navýšeny a to výrazněji než v minulých letech. U základní výměry, kterou mají všichni poživatelé důchodu stejnou, dojde k navýšení o 150 Kč, místo 2 550 Kč tak bude činit 2 700 Kč. Ze zákona totiž základní výměra činí 9 % průměrné mzdy a ta už dosáhla zhruba 30 000 Kč.

Zvýšena ale bude i procentní výměra – ta je u každého důchodce jiná, nicméně u všech se zvedne o 3,5 %. Celkově se tak důchody navýší o 4 %, což je vyšší valorizace než dříve a to díky změně zákona. 

V průměru stoupnou důchody o 475 Kč

Od ledna 2018 bude průměrný důchod vyšší o 475 Kč. Tato částka platí pro ty, kteří pobírají penzi cca 11 800 Kč, u vyšších důchodů bude valorizace vyšší, naopak lidé s malým důchodem dostanou přidáno méně – i u těch nejnižších se ale bude jednat o částku okolo 200 Kč. Pokud si chcete zjistit přesnou částku, o kterou se zvedne právě váš důchod, můžete si ji snadno ověřit na stránce https://www.naseduchody.cz/valorizace-duchodu.html, kde stačí pouze vyplnit váš aktuální důchod a ihned se vám zobrazí, jakou částku budete brát od nového roku. 

Nový způsob valorizace znamená vyšší růst důchodů i v budoucnu

V letošním roce byly schváleny dvě důležité změny, díky nimž mohou být důchody valorizovány o vyšší částku než dříve. Tou první je možnost zohlednit růst indexu životních nákladů, pokud bude vyšší než obecný index spotřebitelských cen. Druhou a velmi významnou změnou je zohlednění růstu reálných mezd o celou polovinu, zatímco dříve se počítala pouze jedna třetina. Na základě těchto úprav zákona tak může důchod od nového roku stoupnout o celá čtyři procenta a i v dalších letech se díky vysokému růstu platů dá očekávat jeho poměrně vysoké zvýšení.

Jak se navyšovaly důchody v předchozích letech?

Když se podíváme na tabulku valorizací v posledních letech, zjistíme, že současná valorizace je výrazně vyšší než tomu bylo dříve. Velmi slabý byl zejména rok 2016, kdy se základní výměra navýšila o pouhých 40 Kč a procentní se neměnila dokonce vůbec (tehdy se situace řešila jednorázovým příspěvkem ve výši 1 200 Kč). Naopak vysoké zvýšení přinesl rok 2008, kdy se penze valorizovaly hned dvakrát – nejdříve v lednu a pak ještě v srpnu, kdy byly důchody navýšeny plošně o 470 Kč.

Možné změny ve valorizaci, o nichž se uvažuje

Do budoucna se uvažuje o dalších změnách v důchodovém systému, diskutuje se např. o navýšení základní výměry z 9 % průměrné mzdy na rovných 10 %. Pokud by k této změně došlo již příští rok, činila by základní výměra rovné 3 000 Kč. Některé strany navrhují hlubší změnu důchodového zákona, mluví se např. o tom, že by se zavedla možnost posílat jedno procento z důchodového pojištění přímo svým rodičům nebo prarodičům, jiný návrh zase zmiňuje možnost spoření v zaměstnaneckých a penzijních fondech, kam by svým zaměstnancům spořili přímo zaměstnavatelé.


Podobné recenze