Praktiky prodejců úvěrů – jaká je realita?


Server Bankovnipoplatky.com ve spolupráci s Navigátorem bezpečného úvěru si nechal zpracovat test 17 bankovních a nebankovních institucí. Postup některých prodejců úvěrů by se dal charakterizovat heslem „chytit a nepustit“. Podklady na domácí prostudování totiž stále nejsou samozřejmostí a navíc si klienti nechávají často vnutit produkty, pro které na pobočku nepřišli a ani o nich neuvažovali.

Podle slov Patrika Nachera, provozovatele serveru Bankovnipoplatky.com, se v průběhu testu objevil i specifický případ. Bankovní dům nutil klienta do kreditní karty, která měla být údajně výhodnější a snáze dostupná. Ovšem jelikož klient o kreditní kartě neuvažoval, nemohl si tak předem projít nabídku na trhu, aby mohl její výhodnost srovnat. Toto je právě jedna z praktik, kterou prodejci úvěrů používají. Podle jeho slov je samotná kreditní karta pro odpovědné klienty výhodná, ale je nutné si dát například pozor na poplatky za výběr z bankomatu.

Účastníci testu se setkali s umělým prodlužováním doby prostřednictvím nadměrné administrace předčasného splacení úvěru, respektive odstoupení od smlouvy. Podle Patrika Nachera jsou mnohdy klienti zavaleni administrativní náročností právě u těchto úkonu, které společnosti řeší neradi. V jednom případě se kvůli administrativní náročnosti protáhla žádost o vrácení půjčky na osm dní a klient musel hradit úroky. Jednalo se sice pouze o desítky korun (půjčka na 30 000 Kč), ovšem pokud by se jednalo o půjčku vyšší, mohlo by jít o stokoruny. Další praktikou prodejců je okamžitý podpis úvěrové smlouvy, který je v rozporu s procesem odstoupení od smlouvy, kdy musí klient na pobočku opakovaně a platí pak za každý další den úroky.

Zaměstnanci poskytovatelů půjček jsou psychologicky proškoleni, jelikož si tuto nutnost poskytovatelé uvědomují. Zaměstnanci vědí, že pokud si žadatelé vezmou smlouvu domů, nedotáhnou ji poté pravděpodobně k podpisu (srovnání nabídek, odrazující body ve smlouvě). Jejich snahou je tak podpis smlouvy na místě. Navíc další psychologický efekt je spojen s délkou pobytu klienta na pobočce, kdy je mu hloupé po tak dlouhém čase stráveném na pobočce smlouvu nepodepsat. K této praktice se úzce pojí také snaha prodat další produkty od běžných účtů až po spořící produkty. Úspěch této praktiky je mnohdy vidět v uzavřené půjčce a také dalšími produkty, pro které klienti primárně nepřišli.

Účastníci testu se také setkali s pracovníkem, který odmítal poskytnout klientovi smlouvu domů se slovy, že by jí stejně neporozuměl. Když klient naléhal na poskytnutí smlouvy k prostudování, zaměstnanec mu sdělil, že nabídka je limitovaná a že nezaručí, že ji při příští návštěvě nemusí dostat. A navíc nastane riziko podstoupení žádosti znovu ze strany banky.

Žadatelé mají právo dostat všechny relevantní informace. Mohou si také všechny podklady odnést domů a řádně si je prostudovat. Na pobočce se mohou žadatelé ptát na cokoliv a chtít jasné a srozumitelné odpovědi. Jejich právem je také odmítnout jakoukoliv nabídku v jakékoliv její fázi bez pocitu studu nebo odpovědnosti. Dalším právem žadatele je možnost vybrat si takového poskytovatele úvěru, který umožňuje předčasné splacení úvěru bez jakýchkoli poplatků, sankcí či placení úroků.

Závěr lze konstatovat, že stále není samozřejmostí, aby poskytovatelé úvěrů dávaly relevantní podklady klientům k prostudování domů. Společnosti často nutí klienty podepsat smlouvu ihned na pobočce, využívají přitom psychologického nátlaku a manipulace. Kromě komplikací při samotném sjednávání půjčky narážejí klienti také na problémy při snaze od smlouvy odstoupit a půjčku obratem vrátit. Poskytovatelé se snaží klienty přimět také k přijetí dalších služeb a produktů, které klienti nechtějí, nebo nepotřebují.

Zdroj: www.finance.idnes.cz


Podobné recenze