Poslanci chystají zmírnění exekucí, ve hře je odpuštění marných exekucí nebo bagatelních dluhů 


Rok 2020 je především ve znamení koronaviru, který do menší či větší míry postihl drtivou většinu lidí. Kromě záležitostí spojených s touto krizí se ale řeší také jedna velmi zásadní otázka, jež trápí téměř desetinu lidí v naší zemi – exekuce. V tomto článku jsme pro vás připravili malý souhrn změn, které už v roce 2020 proběhly a přinášíme také informace o návrzích, které mají vysokou šanci na úspěch. Pokud ke všem těmto změnám dojde, bude to pro dlužníky znamenat obrovskou úlevu a mnoho lidí tak konečně získá šanci dostat se z hluboké dluhové pasti, do které se dostaly např. tím, že si vzali nevýhodné nebankovní půjčky.

Některé dočasné změny byly schváleny v souvislosti s koronavirem

Nejdříve začneme změnami, které už byly schváleny, ale jsou pouze dočasné. Vzhledem ke složité situaci, kdy mnoho lidí nemohlo chodit do práce, někteří o ni dokonce přišli, jiným zase klesly výdělky apod., bylo vyhlášeno moratorium na provádění některých exekucí. Až na výjimky (jako jsou např. dluhy na výživném nebo pokud šlo o násilný trestný čin), tak do 30. června neprobíhají žádné exekuce na majetek, stejně tak ani exekuce na nemovitost. K dalším dočasným změnám pak patří možnost odložit si splátky u půjček (bankovních i nebankovních) a také to, že nově musí exekutor dlužníkovi ponechat minimálně čtyřnásobek životního minima (tedy 15 440 Kč) namísto původního dvojnásobku (7 720 Kč) – tato změna by měla platit minimálně do konce roku.

Jiné úpravy už ale budou platit trvale 

Zákonodárci ale už předtím schválili i řadu změn, které nejsou dočasné, ale budou už platit trvale. Jedná se zejména o poměrně výrazné navýšení nezabavitelné částky – zatímco ještě v březnu činila 6 680 Kč, od 1.dubna je 6 908 Kč a od 1.7.2020 se navýší na 7 771,50 Kč. Spolu s tím se zvyšují i nezabavitelné částky na vyživované osoby, takže výrazněji si polepší i dlužníci, kteří se starají o děti. 

Další trvalou změnou v oblasti exekucí je pak možnost nařízení dražby na nemovitosti pouze u dluhů nad 100 000 Kč (doposud stačil dluh jen 30 000 Kč), nově se také nebude exekuce vztahovat na daňový bonus na děti. 

V blízké době se budou projednávat zásadní změny exekucí 

V nejbližších týdnech a měsících se ale mají projednat ještě daleko zásadnější změny, které by přinesly doslova revoluci v oblasti exekucí v ČR. Jde o celou řadu návrhů, jejichž cílem je ulevit dlužníkům, kteří už nejsou schopni svoje dluhy splácet a pomoci jim vrátit se do normálního života. Smyslem je mimo jiné umožnit snadnější oddlužení lidem, kteří se dostali do dluhové pasti např. z důvodů, že jim původní dluh narostl na několikanásobek, staly se obětí tzv. úvěrových predátorů (nabízejících rádoby výhodné hotovostní půjčky) apod. Nejde o to, aby se plošně odpouštěly všechny dluhy, ale o spíše o úlevu od úroků a dluhů, které narostly do astronomických výšin.

Dočkají se dlužníci chráněného účtu, jako v jiných zemích? 

Jednou z klíčových novinek, které by se dlužníci mohli již brzy dočkat, je tzv. institut chráněného účtu. Jedná se o speciální bankovní účet, kteří si budou moci dlužníci v exekuci založit a budou mít jistotu, že peníze na něm jim nemůže vzít exekutor. Získají tak možnost platit kartou v obchodech i e-shopech, vybírat si výplatu či důchod z bankomatů a využívat služby, které jsou dostupné jen těm, kteří mají platební kartu. Chráněný účet by u nás nebyl ničím výjimečným, mají ho i v řadě jiných zemí, dobře funguje např. v sousedním Německu. O jeho zavedení se jednalo už v minulosti, vždy ale pokusy ztroskotaly na technickém provedení a nepodařilo se na něm dohodnout s žádnou bankou. Nyní už ale vypadá, že by mohlo k jeho spuštění konečně dojít a i lidé v exekuci by tak získali možnost používat platební kartu.

Ve hře je možnost zastavení nevymahatelných (marných) exekucí

Velmi zajímavým a možná poněkud kontroverzním návrhem je zastavení exekucí, ve kterých nebyla za poslední tři roky vymožena ani koruna. Tento návrh se projednával už na dubnovém zasedání Poslanecké sněmovny, nakonec byl ale odložen a bude se tak projednávat až spolu s ostatními velkými změnami v exekučním zákoně.

Dalším návrhem je zrušení bagatelních exekucí 

Stejně tak se odložil i další zajímavý návrh a to na zrušení drobných, bagatelních exekucí, kde jistina činí maximálně 1 500 Kč. Exekutor a věřitel by pak obdrželi paušální náhradu od státu. Exekucí, kde je takto malá jistina, je obrovské množství a ve výsledku by tak tato změna mohla být pozitivní pro všechny strany sporu.

Zásadní otázkou je také teritorialita exekutorů

Velmi diskutovaným tématem je také otázka místní příslušnosti exekutorů. Stále častěji se hovoří o tom, že dosavadní praxe, kdy na jednoho dlužníka často připadá hned několik exekutorů, je už dále neúnosná. Řešením by byla tzv. teritorialita, kdy by na každého dlužníka připadal pouze jeden jediný exekutor a to na základě místa bydliště. Variant je ve hře hned několik, nicméně je vysoce pravděpodobné, že novela zákona v této otázce nějakou změnu přinese. 

Osobní bankrot i pro podnikatele maximálně na tři roky

Pozitivní zprávou pro některé dlužníky by také mohlo být zkrácení maximální délky osobního bankrotu. Zatímco doposud trvá oddlužení živnostníků až 5 let, nově by jeho délka činila maximálně 3 roky. S vysokou pravděpodobností k tomu ale stejně bude muset dojít, protože tuto změnu Česku do budoucna nařizuje i směrnice Evropské unie. Jinak už dnes mají max. délku osobního bankrotu na 3 roky např. starobní nebo invalidní důchodci, nově by to platilo i pro podnikatele.


Poslanci chystají zmírnění exekucí, ve hře je odpuštění marných exekucí nebo bagatelních dluhů 
5 (100%) 8

Podobné recenze