Nejvýhodnější pojistka na blbost – srovnání cen


Pojistka na blbost neboli odborně ve spojitosti s výkonem pracovní činnosti pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu z výkonu povolání je produkt, který se v současné době dostává čím dál tím častěji do povědomí lidí. Lze ji charakterizovat jako pojištění, které umožní zaměstnavateli nahradit nahodilou škodní událost, jež vznikla při výkonu profese.

Zaměstnavatel má ze zákona nárok na náhradu vzniklé škody do výše 4,5 násobku průměrného měsíčního platu zaměstnance. Právě v souvislosti s tímto nárokem zaměstnavatele přichází na řadu otázka, zda a v jaké výši si sjednat pojištění. Výše je dána právě výší 4,5 násobku průměrného měsíčního platu. Cena tohoto druhu pojištění se pohybuje rámcově ve výši několika stovek korun za rok.

Jako každý druh pojištění, i toto pojištění v sobě obsahuje několik situací, kdy k plnění nedojde (tzv. výluka). U většiny pojišťoven se jedná o škody způsobené úmyslně, ztrátu svěřených předmětů, manko či schodek na svěřených hodnotách a vadnou manuální práci při montážích, opravách, úpravách a stavebních pracích. Toto pojištění připadá v úvahu při výkonu práce na hlavní pracovní poměr, nikoliv tedy při dohodě o pracovní činnosti či dohodě o provedení práce.

Pojistky na blbost srovnání

Aktuálně lze na českém trhu sjednat pojištění odpovědnosti za škodu od několika pojišťoven. Mezi nejvýhodnějších pět společností se řadí Kooperativa pojišťovna, Česká pojišťovna, UNIQA pojišťovna, ČSOB pojišťovna a Hasičská pojišťovna. Cena je od 500 Kč za rok a značně se liší podle výše spoluúčasti, výše pojistného plnění či typu práce. Jako reprezentativní příklad bude zvolen 30-letý pracovník ve skladu. Nyní budou uvedeny příklady pojištění pro pět následujících pojišťoven v následujícím pořadí:

  • pojištění odpovědnosti od Kooperativa pojišťovny
  • pojištění odpovědnosti od České pojišťovny
  • pojištění odpovědnosti od pojišťovny UNIQA
  • pojištění odpovědnosti od ČSOB pojišťovny
  • pojištění odpovědnosti od Generali pojišťovny

Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu z výkonu povolání od Kooperativa pojišťovny

Nabídka pojištění Kooperativa pojišťovny začíná na 500 Kč za rok, při spoluúčasti 30 %. Pojistka se dá upravit snížením spoluúčasti a místem výkonu zaměstnání, ovšem poté je třeba počítat s navýšením ceny až na 720 Kč za rok. Toto pojištění není omezeno věkem a vztahuje se i na finanční škodu. Výluky jsou u této pojistky následující: pojištění se nevztahuje na výkon práce na základě dohody o provedení práce, na ztráty věcí svěřených, na manko, na pneumatiky při škodě na vozidle a na vadně provedenou prací při montážích, opravách, úpravách či stavebních pracích. Toto pojištění se nedá uplatnit ve společnosti se sídlem mimo ČR.

 Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu z výkonu povolání od České pojišťovny

Pojištění České pojišťovny začíná na 523 Kč za rok, při spoluúčasti 30 %. Pojistka se dá upravit snížením spoluúčasti, ovšem poté je třeba počítat s navýšením na 599 Kč za rok při spoluúčasti 20 % nebo je cena 679 Kč za rok při spoluúčasti 10 %. Toto pojištění není omezeno věkem. Výluky jsou u této pojistky následující: pojištění se nevztahuje na manko a schodek ve svěřených hodnotách, na pneumatiky při škodě na vozidle a na vyrobení zmetku. Toto pojištění se vztahuje také na výkon povolání v rámci dohody o pracovní činnost. Výhodou je možnost vyčerpání dvojnásobného limitu v jednom roce.

Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu z výkonu povolání od pojišťovny UNIQA

Pojišťovna UNIQA nabízí pojištění, jež stojí 580 Kč za rok, při spoluúčasti 30 %. Pojistka se nedá upravit snížením spoluúčasti. Toto pojištění není omezeno věkem a vztahuje se i na finanční škodu. Výluky jsou u této pojistky následující: pojištění se nevztahuje na výkon práce na základě dohody o provedení práce, na ztráty věcí svěřených na písemné potvrzení, na manko a schodek ve svěřených hodnotách, na pneumatiky při škodě na vozidle, na vyrobení zmetku a na vadnou manuální a duševní práci při montážích, opravách, úpravách nebo při stavebních činnostech, jakož i zanedbáním obsluhy a údržby věcí. Toto pojištění se dá uplatnit po celém světě.

 

Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu z výkonu povolání od ČSOB pojišťovny

Pojištění od ČSOB pojišťovny startuje na ceně 634 Kč za rok při spoluúčasti 25 %, minimálně 1 000 Kč. Pojistka je nabízena v dalších dvou variantách. Za cenu 761 Kč za rok bude spoluúčast 10 %, minimálně 1 000 Kč a za cenu 1 069 Kč není spoluúčast spojena s procentuální výši škody, ale je minimálně 1 000 Kč. Pojištění není omezeno věkem. Výhodou je, že platí i pro brigádníky. Výluky jsou u této pojistky následující: na ztráty věcí svěřených zaměstnavatelem, na manko a schodek ve svěřených hodnotách, na pneumatiky při škodě na vozidle, na vyrobení zmetku a na vadnou manuální práci při montážích, opravách, úpravách nebo při stavebních činnostech, pokud škoda vznikla pouze zaměstnavateli, na chybné zaměření věcí při montážích, opravách, úpravách a stavebních pracích a na pochybení při ekonomických či nákladových kalkulacích vyjma škod způsobených při účetní, daňové nebo auditorské činnosti. Toto pojištění se dá uplatnit po celém světě mimo USA a Kanadu.

 

Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu z výkonu povolání od Generali pojišťovny

Generali pojišťovna nabízí tři varianty pojištění. První stojí 756 Kč za rok při spoluúčasti 33 %, druhé stojí 794 Kč za rok a spoluúčast je 5 000 Kč a třetí vyjde na 1 058 Kč za rok a spoluúčast je zde 1 000 Kč (nejnižší na trhu). Pojištění není omezeno věkem. Výhodou je, že si ho mohou sjednat i brigádníci. Další výhodou je možnost vyčerpání dvojnásobného limitu v jednom roce.Výluky jsou u této pojistky následující: na ztráty věcí svěřených (není-li připojištěno), na vlastní vozidlo, které bylo použito k vykonávání pracovních úkolů, na pneumatiky při škodě na vozidle, na vyrobení zmetku a na vadnou manuální práci při montážích, opravách, úpravách a stavebních pracích. Toto pojištění se dá uplatnit po celém světě.

Žádost o půjčku

Podobné recenze