Podpora v nezaměstnanosti 2014 – máte nárok?


Podpora v nezaměstnanosti 2014 je pro mnohé záchranou při ztrátě zaměstnání a je poskytována státem za splnění určitých kritérií. Samozřejmě není nekonečná, pomůže však zlepšit špatnou situaci, zmírní dopad ztráty zaměstnání na naši peněženku a dá nám možnost hledat novou práci za lepších podmínek. Jak ale podporu v nezaměstnanosti získat, kdo je vhodným kandidátem a kdo naopak není? Pojďme se na to společně podívat.


Kdo má a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti?
Podpora v nezaměstnanosti je poskytována státem těm, kteří v předchozích dvou letech vykonávali alespoň dvanáct měsíců nějaké zaměstnání či výdělečnou činnost. Přitom je navíc podmínkou to, že z našich příjmů bylo odváděno pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Ideální uchazeč o podporu je navíc zařazen na úřadu práce v evidenci uchazečů o zaměstnání a neužívá starobní nebo invalidní důchod – tyto podpory totiž nelze kombinovat. Zmínit je pak třeba to, že do doby výkonu zaměstnání (respektive do dvou posuzovaných let) je zahrnuta i péče o dítě do 4 let, o osobu závislou na pomoci druhých či soustavná příprava na budoucí povolání v délce maximálně 6 měsíců. Zahrnuto je rovněž pobírání invalidního důchodu v předchozích dvou letech či výkon dobrovolné služby více, než 20 hodin týdně.

V mnohém pak záleží i na tom, jak naše předešlá pracovní činnost skončila. Dali jsme výpověď, protože nás to již nebavilo? Tak právě tohle není důvod k tomu, abychom plnou podporu v nezaměstnanosti získali. Žádnou navíc nezískáváme v případě, že jsme hrubě porušili své pracovní povinnosti, což vlastně vedlo i k následnému vyhazovu ze zaměstnání.

Screenshot 2014-03-21 16.05.09

Nárok na podporu rovněž nemají ti, kteří mají nárok na výsluhový příspěvek (například bývalí zaměstnanci armády). Není poskytován ani po dobu pobírání nemocenských dávek, podpory při rekvalifikaci nebo během výkonu vazby.
Výše podpory v nezaměstnanosti
Samozřejmě nás také zajímá, jakou podporu v nezaměstnanosti vlastně můžeme získat. Nejlépe si to ukážeme na malém příkladu:

Pan Novák dostal výpověď od zaměstnavatele a spolu s ní odstupné ve výši tří měsíčních platů, jejichž výše byla vždy 20 000 Kč. Vzhledem k tomu, že je na tři měsíce tedy odstupným zajištěn, žádnou podporu v této době nezíská. Čtvrtý a pátý měsíc má ovšem nárok na 13 000 Kč (65 %), šestý a sedmý měsíc na 10 000 Kč (50 %) a osmý až devátý měsíc na podporu ve výši 9 000 Kč (45%).

Jak si můžeme všimnout, první dva měsíce tedy získáme 65 % z našeho průměrného měsíčního platu, další dva měsíce 50 % a po zbytek podpory 45 %. Výše této podpory má samozřejmě i nějakou horní limitu a aktuálně je jí 0,58násobek průměrné mzdy v národním hospodářství.

Rovněž se zajímáme i o délku podpory, které je následující:

  • 18 – 50 let věku: podpora po dobu 5 měsíců
  • 50 – 55 let věku: podpora po dobu 8 měsíců
  • 55 let a více: 11 měsíců

Podobné recenze