Počet lidí s rizikovým zadlužením u nás za poslední rok výrazně klesl


Se zajímavým průzkumem nedávno přišla Česká bankovní asociace. Zaměřila se v něm na nakupování Čechů na úvěr, rizikové půjčování a celkovou zadluženost. V některých ohledech přinesl průzkum pozitivní čísla, jiné výsledky jsou ale spíše alarmující.

Počet rizikově zadlužených lidí klesl, je ale stále vysoký

Pozitivní zprávou je bezesporu fakt, že celkový počet Čechů, u nichž lze jejich míru zadlužení vnímat jako rizikovou, klesl za poslední rok z 1,58 milionu  na 1,1 milionu osob. Sice se jedná o stále velmi vysoké číslo, pokles je to ale zřetelný a vzbuzuje naději, že do budoucna by se tímto tempem mohlo zadlužení obyvatelstva výrazněji snížit.

Na dovolenou by si drtivá většina lidí půjčku nevzala

Zmiňovaný průzkum České bankovní asociace se zaměřil na více otázek a jednou z nich byl i dotaz  na co by si Češi nikdy nepůjčili. Nejvyšší počet lidí uvedl, že by si nikdy nevzali úvěr na dovolenou (nebo různé zážitky) – až 84 % lidí, dále pak na sportovní vybavení (58 % lidí se zkušeností s půjčkou, 70 % lidí bez zkušenosti). Poměrně výrazně se liší postoj k půjčce na splacení předchozí půjčky – lidé, kteří již mají s úvěry zkušenost tuto možnost odmítli jen ve 42 %, naopak lidé bez zkušenosti s půjčkou v 62 %.

Na opačném pólu pak stojí půjčky na rekonstrukce bytu – ty odmítá jen kolem 10 % lidí, půjčky na lékařský zákrok (nevzalo by si ji kolem 15 % lidí) nebo půjčky na vzdělání (20 – 27 % lidí).  Přesnou statistiku a další podrobnosti si můžete prohlédnout přímo na stránkách České bankovní asociace.

Nejvyšší riziko je u mladých lidí s nízkým vzděláním

Mezi nejohroženější skupiny obyvatel, kteří jsou nejvíce náchylní k rizikovému půjčování, patří logicky zejména lidé s nižším vzděláním a – možná trochu překvapivě – i lidé ve věkové kategorii od 18 do 34 let. V souvislosti s tím je o to důležitější zaměřit se na výuku finanční gramotnosti přímo ve školách, což by tento trend mohlo zvrátit, nebo alespoň zmírnit. 

Bohužel stoupl počet lidí, splácejících půjčku půjčkou

Že klesl počet lidí s rizikovým zadlužením je na jednu stranu skvělé, naopak špatnou zprávou je ale nárůst lidí, kteří se rozhodli splácet původní úvěr novou půjčkou. Zde došlo k nárůstu ze 34 % na 42 %. Toto číslo je docela alarmující, protože právě splácení půjčky další půjčkou patří mezi základní faktory rizikového půjčování a jedná se v podstatě o tzv. vytloukání klínu klínem. 

Zkušenost s půjčkami má nadpoloviční většina Čechů 

Alespoň nějakou zkušenost s jakýmkoliv typem úvěru už má většina lidí v ČR – aktuálně jde už o 59 % lidí. Problémem ale nejsou samotné půjčky jako takové, nýbrž půjčky, které si berou lidé buď na zcela zbytné věci nebo úvěry, které lidé nejsou schopni splácet. Nejhorší jsou pak některé nebankovní půjčky s extrémními úroky, které jsou často zaměřeny speciálně na tu skupinu lidí, která má nižší finanční gramotnost a navíc si nemůže půjčit za rozumný úrok v bance. 

Na jaké účely si lidé berou půjčku nejčastěji? 

Z průzkumu vyplynulo, že nejčastěji si u nás lidé sjednávají spotřebitelské úvěry na nákup auta nebo motorky – jedná se až o 39 % případů. Na druhém místě jsou pak půjčky na rekonstrukci bytu (33 %), dále pak půjčky na různou spotřební elektroniku (televize, počítače, domácí kina a další produkty – cca 32 %) a významnou část půjček tvoří i úvěry na tzv. bílou elektroniku (ledničky, pračky, sporáky, myčky nádobí apod. – přibližně 29 %). 

O České bankovní asociaci

Česká bankovní asociace (ČBA) působí na našem trhu už od roku 1990 a volně sdružuje nejen bankovní ústavy, ale i stavební spořitelny. ČBA se věnuje všem oblastem bankovnictví, usiluje o zvýšení finanční gramotnosti obyvatel, zastupuje Českou republiku v řadě mezinárodních organizací a v neposlední řadě se zaměřuje také na prevenci kriminality. 


Podobné recenze