Plánujete požádat o oddlužení? Novela zákona změnila některá pravidla


Jedním z hodně diskutovaných témat, které se týká stále většího počtu lidí, je problematika osobních bankrotů, neboli oddlužení. Stále více lidí se propadá do dluhové pasti a jedním z nejlepších a nejschůdnějších řešení je pro ně podání žádosti o osobní bankrot. Sepsat takovou žádost ale není jen tak – musí splňovat spoustu podmínek a běžný laik může mít s jejím sepsáním problémy. Spousta lidí se tak obrátí na někoho, kdo jim s žádostí o oddlužení pomůže a v tomto bodě byl v minulosti velký problém.

Dosavadní praxe nahrávala podvodníkům

Na trhu bylo množství podvodných firem, které za sepsání žádosti o osobní bankrot inkasovaly vysoké částky (až v desítkách tisíc korun), nicméně bez záruky, že oddlužení bude schváleno. Mnohdy docházelo i k situacím, kdy byly žádosti sepsány i pro takové klienty, u nichž bylo předem jasné, že na oddlužení nemohou dosáhnout. Ti tak zaplatili vysoký poplatek úplně zbytečně a jejich situace se ještě zhoršila. Novela zákona, která vstoupila v platnost 1.července 2017 ale tuto praxi mění a přináší mnohem větší ochranu pro dlužníky.

Kdo vám může nově pomoci se žádostí?

Zatímco dříve jste si mohli žádost o oddlužení napsat buď sami, nebo požádat libovolnou společnost, nově už jsou pravidla přísnější. Sám si může žádost o osobní bankrot podat pouze člověk, který má právnické vzdělání (nebo složenou zkoušku na insolvenčního správce), jinak si musí nechat žádost sepsat od někoho jiného. Tuto službu už ale mohou poskytovat pouze právníci, notáři, insolvenční správci, soudní exekutoři (kromě těch, kteří vedou na dotyčnou osobu exekuci) a akreditované osoby (těmi jsou míněny např. různé neziskové organizace apod.).

Jak se změnila pravidla pro účtování odměn?

V tomto směru došlo k velmi zásadní změně. Pokud vám s žádostí o oddlužení pomůže tzv. akreditovaná osoba, musejí být její služby poskytnuty zcela zdarma. V případě, že vám žádost sepíše advokát, notář, insolvenční správce nebo exekutor, nesmí si za tento úkon účtovat více, než 4 000 Kč bez DPH, u společného oddlužení manželských párů je pak maximum omezeno na 6 000 Kč bez DPH. Novinkou je také to, že odměnu po vás dotyčná osoba může chtít teprve až po zahájení insolvenčního řízení, nikdy ne předem.

Chystané změny mají osobní bankrot usnadnit

Kromě výše uvedených změn, které již platí od 1.července, jsou v plánu i některé další zásadní změny, týkající se oddlužení. Návrh novely, který podal ministr spravedlnosti Robert Pelikán, počítá s tím, že by už nově nebylo podmínkou splatit v následujících pěti letech alespoň 30 % všech dluhů, ale stačila by i menší částka. Dlužník by se podle tohoto návrhu mohl zbavit všech dluhů i tak, že by splácel i velmi nízkou částku po dobu sedmi let, kdy by žil pouze z nezabavitelného minima. U těch, co zvládnou splatit 30 % do pěti let by situace zůstala stejná a ti, jenž dokáží splatit 50 % dluhů za tři roky, by nově byli oddlužení už za zmíněné tři roky místo pěti let. Velmi zajímavou změnou by mohl být také návrh, že nově bude mít jednoho dlužníka na starosti pouze jeden exekutor, což by situaci dlužníka zjednodušilo a zpřehlednilo.

V případě, že vám žádost sepíše advokát, notář, insolvenční správce nebo exekutor, nesmí si za tento úkon účtovat více, než 4 000 Kč bez DPH, u společného oddlužení manželských párů je pak maximum omezeno na 6 000 Kč bez DPH. Novinkou je také to, že odměnu po vás dotyčná osoba může chtít teprve až po zahájení insolvenčního řízení, nikdy ne předem.

V případě, že vám žádost sepíše advokát, notář, insolvenční správce nebo exekutor, nesmí si za tento úkon účtovat více, než 4 000 Kč bez DPH, u společného oddlužení manželských párů je pak maximum omezeno na 6 000 Kč bez DPH. Novinkou je také to, že odměnu po vás dotyčná osoba může chtít teprve až po zahájení insolvenčního řízení, nikdy ne předem.

Zda ale dojde ke schválení těchto návrhů, je otázkou – kontroverzní je zejména možnost oddlužení za 7 let bez jakékoli minimální celkové částky. V dosavadních hlasováních zatím návrh schválen nebyl, je tak možné, že ke změnám v zákoně o exekucích dojde až po volbách do Poslanecké sněmovny, které nás čekají letos v říjnu. Zvažovaná novela by na jednu stranu mohla ulehčit mnoha dlužníkům, na druhou stranu mají někteří obavy z jejího zneužití a poškození věřitelů.


Podobné recenze