Osobní bankrot


Exekuce a vysoké zadlužení u nás trápí obrovské množství lidí – podle statistik má minimálně jednu exekuci už každý jedenáctý Čech. Jedním z možných řešení této situace je podat si žádost o oddlužení, neboli osobní bankrot. Ten má výhody v tom, že nejpozději po pěti letech je člověk zcela bez dluhů, na druhou stranu se mu z příjmů sráží značná suma peněz.

Od roku 2019 jsou podmínky oddlužení mírnější 

K výrazným změnám u oddlužení došlo 1.6.2019, kdy vstoupila v platnost novela insolvenčního zákona. Zatímco do té doby musel dlužník prokázat, že do pěti let zvládne splatit minimálně 30 % ze svých dluhů, nově už nic takového prokazovat nemusí. Další příjemné změny pro dlužníky vešly v platnost v roce 2020, kdy velmi výrazně stoupla nezabavitelná částka. Nově je tak osobní bankrot daleko dostupnější a i počet žádostí o něj logicky vzrostl. 

Minimální splátka je 2 178 Kč měsíčně 

Konkrétní částka, která se dlužníkovi v osobním bankrotu strhává, závisí na jeho příjmech. Vždy ale musí splácet alespoň minimální částku, která činí 1 089 Kč jako odměna pro insolvenčního správce a 1089 Kč jako splátka pro věřitele – celkem tedy 2 178 Kč měsíčně.

Pozor – častým omylem mnoha lidí je představa, že stačí splácet jen zmíněných 2 178 Kč. Tato částka je ale pouze minimální a týká se jen těch, u nichž jsou natolik nízké příjmy, že více jim srazit nelze. Naopak u většiny dlužníků jsou srážky mnohem vyšší, osobní bankrot rozhodně není žádná procházka růžovou zahradou. 

Jsou tři základní varianty, jak splnit podmínky pro osobní bankrot – buď splatit 100 % všech dluhů, nebo splatit do tří let 60 % dluhů a nebo splatit do pět let 30 % dluhů (nově ale lze oddlužení schválit i při nesplnění 30 % – soud v takovém případě rozhodne, zda dlužník vyvinul maximální úsilí). 

Snadnější oddlužení mají důchodci 

Díky novele z roku 2019 má osobní bankrot usnadněná většina důchodců – konkrétně se jedná o ty, kteří pobírají starobní důchod a dále poživatele invalidního důchodu ve druhém nebo třetím stupni. Ti všichni mají oddlužení maximálně na 3 roky, jinak platí stejné podmínky jako u ostatních – prokazovat, že splatí nejméně 30 % nemusejí, pokud to za 3 roky nezvládnou, rozhodne o prominutí zbytku dluhů insolvenční soud. 

Žádost o osobní bankrot si nemůžete podat sami 

Pokud o podání návrhu na oddlužení uvažujete, počítejte s tím, že návrh si nemůžete podat sami, ale musí jej za vás podat buď právník, notář, soudní exekutor, insolvenční správce nebo jiná akreditovaná osoba (např. různé finanční poradny, neziskové organizace apod.). Maximální částka, kterou po vás za sepsání žádosti mohou požadovat, je 4 000 Kč (u oddlužení manželů 6 000 Kč) + DPH. Nicméně pro dlužníka je asi ideální obrátit se na některou z tzv. akreditovaných osob – jedná se např. o různé poradny pro osoby ve finanční tísni, občanské poradny, charitativní organizace apod. U nich totiž získáte návrh na oddlužení zdarma. 

K této změně došlo proto, že v minulosti na trhu operovala řada podvodných společností, které nabízely lidem podání žádosti o osobní bankrot a účtovaly si za to extrémní částky, někdy až v řádu desítek tisíc. Nově tak už dlužníci mají situaci jednodušší a náklady na podání žádosti jsou pro ně minimální.

O povolení oddlužení rozhoduje soud

O tom, zda vám bude žádost o osobní bankrot povolena, rozhoduje příslušný soud. Vzhledem ke změně podmínek, kdy už dlužník nemusí prokazovat, že zvládne splatit minimálně 30 % dluhů za pět let, je nyní šance na povolení mnohem vyšší. Je ale třeba si předem důkladně rozmyslet, zda do toho skutečně chcete jít – srážky při oddlužení jsou často tak vysoké, že mnoha dlužníkům se osobní bankrot jednoduše nevyplatí a je pro ně výhodnější zůstat v exekuci, kdy jim zůstane více peněz. 


Podobné recenze