Odklady splátek a nová bezúročná půjčka pomohou při současné krizi


Aktuální krizová situace, která postihla prakticky celý svět a Česká republika bohužel nezůstala výjimkou, má velký dopad na finance běžných osob i podnikatelů. Velkým problémem jsou splátky půjček, hypoték a jiných úvěrových produktů, u podnikatelů pak ztráty příjmu, které mohou vést až ke krachu firem. Jednotlivé úvěrové společnosti se naštěstí v této kritické situaci snaží svým klientům pomoci a nabízejí účinná řešení.

Pokud máte půjčku, můžete si požádat o odklad splátek

Splácíte-li nějaký úvěr a v důsledku současné krize vás postihl výpadek příjmů, můžete si požádat o odložení splátek. To běžně povolují úvěrové společnosti i za normální situace, nyní je ale možnost odkladu splátek ještě dostupnější. Pokud vás koronavirová krize postihla, je téměř jisté, že vám povolí odložení splátek – je ale nutné s bankou komunikovat a informovat ji o tom co nejdříve.

Odklady povolují jak banky, tak i nebankovní společnosti 

Vstřícné jsou v tomto ohledu nejen velké banky, ale i celá řada menších nebankovních poskytovatelů půjček. Konkrétním příkladem je společnost Provident Financial, která rozšířila možnost využití tzv. splátkových prázdnin. Ty stačí jednoduše aktivovat na klientské lince 800 660 666, na stejné číslo se lze obrátit i v případě, že potřebujete poradit nebo něco vysvětlit ohledně přerušení splátek v důsledku pandemie. Vedle toho také Provident nabízí pojištění platební neschopnosti KOMPLEX zdarma ke každému úvěru od 25.3 do 21.4.

Další společností, jež upravila svoje podmínky, je Creditportal. Ta pro období od 20.3. do 20.4. nově umožňuje zrušit úroky z prodlení a poplatky za případné upomínky u bezhotovostní půjčky Credit 30. U půjčky Credit 365 pak nabízí možnost uhradit další splátku až tři měsíce po její splatnosti a také storno všech úroků, úroků z prodlení a jiných poplatků.

Ministryně finanční navrhuje dokonce plošný odklad splátek 

Se zajímavým a poměrně radikálním návrhem přišla před několika dny ministryně financí Alena Schillerová. Ta chce, aby se rovnou na 6 měsíců zastavilo splácení všech půjček (spotřebitelských i podnikatelských) i hypoték. S návrhem souhlasí i Česká národní banka, naopak reakce některých bank jsou poněkud zdrženlivější. O tom, zda bude plošné odložení splátek skutečně schváleno, se rozhodně v nejbližších dnech. 

Už před tím vláda učinila určité kroky na pomoc OSVČ, kterým chce plošně vyplácet 15 000 Kč měsíčně po dobu trvání současných opatření, kdy podnikatelé nemohou provozovat svoji činnost  (např. musejí mít zavřené obchody apod.). Drobným živnostníkům mají být také prominuty zálohy na sociální pojištění. 

Podnikatelům může pomoci i nová speciální bezúročná půjčka 

Situace je teď těžká nejen pro mnoho zaměstnanců, ale zejména pro podnikatele, kteří se často ocitají až v existenční krizi a bojují o holé přežití. Kromě některých kroků, které navrhla vláda, jim může pomoci i nová speciální COVID půjčka. Kdo ji nabízí a jaké má parametry? 

Bezúročný úvěr COVID poskytuje Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB). Je určený výhradně malým a středním podnikům a jedná se o půjčku ve výši 500 000 Kč až 15 000 000 Kč. Úvěr je zcela bez úroků a bez poplatků, jeho maximální splatnost je na dva roky s možností odložení splátek o 12 měsíců. Půjčku ale nemůže získat každý – je třeba prokázat, že daný podnik přišel k újmě následkem koronavirové krize, musí také doložit svou bonitu a připravit si požadované doklady a dokumenty. Peníze z tohoto úvěru se dají využít na pořízení a financování zásob, pořízení drobného majetku (hmotného i nehmotného), případně další nutné provozní výdaje. 

V tuto chvíli (31.března)  je ale příjem žádostí pozastaven, je tedy třeba počkat, případně využít nabídky jiné společnosti.


Podobné recenze