Oddlužení nemovitostí


Postihl Vám soudní exekutor nemovitost a Vy nechcete, aby Vám ji prodal? Jak se bránit, aby dům zůstal ve Vašem vlastnictví, a vy jste dál mohli nerušeně bydlet? Zde najdete návod, jak se oddlužit, aby Vám zůstal Váš domov.

Soudní exekutor v rámci exekučního řízení postihne na základě lustrace nemovitostí dle vydaného exekučního příkazu přikázáním prodeje nemovitostí povinného a taktéž i exekučním příkazem zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitostech. Ve své podstatě to znamená, že pokud je soudní exekutor první na pořadí v listu vlastnictví a pohledávka oprávněného a náklady daného exekutora nejsou uspokojeny, může přistoupit k dražbě nemovitostí. Možností v dané chvíli máte několik.

Zřejmě nejschůdnějším řešením je samozřejmě exekuci v celém rozsahu uhradit, a to opravdu,  co nejdříve. Čím totiž okamžik vyplacení oddalujete, tím to bude pro Vás dražší. Budete muset uhradit nejen znalecký posudek, který zpravidla činní částku cca 5.000,-Kč, ale i následně dražební vyhlášku, která činí částky až přes 10 tisíc korun českých. Nemluvě o narůstajícím úroku z prodlení pro pohledávku oprávněného. Proto se i zanedbatelný dluh za několik stovek korun může vyšplhat na deseti tisíce.

banknotes-82948_640

Dalším řešením je podání tzv. návrhu na částečné zastavení exekuce co do prodeje nemovitostí, ve kterém musíte zejména uvést, jakou formou bude exekuce uhrazena. Pokud budete například hradit dostatečné splátky či se bude srážet vysoká suma z Vaší mzdy, nemusí soudní exekutor přistupovat k prodeji nemovitostí, který by se samozřejmě jevil nadbytečný a neekonomický pro dlužníka. Samozřejmě výše úhrad musí korespondovat s délkou celé úhrady, která by neměla překročit cca 1 rok.

Poslední, ale v poslední době nejvíce využívanou metodou, je tzv. oddlužení, tedy podání insolvenčního návrhu. Vzhledem k právní úpravě insolvence se následně exekuce přerušuje a soudní exekutor v dané věci již nemůže provádět další kroky k provedení exekuce- samotnou dražbu, ocenění atd. Navíc pokud je na dlužníka prohlášen úpadek, je exekutor v podstatě mimo hru, a již na Váš majetek po dobu plnění oddlužení nemůže nikterak sáhnout. Nemusí to ovšem znamenat, že o svou nemovitost v konečném důsledku nepřijdete v průběhu insolvenčního řízení pod správnou insolvenčního správce, ale o tomto pojednáme v jiném článku.

Výše uvedené návody vždy slouží k okamžitému oddálení již vzniklého problému, nejlépe je mu samozřejmě předejít a platit své závazky včas, popřípadě komunikovat s věřitelem o možnostech řešení.


Podobné recenze