Oddlužení fyzických osob – osobní bankrot  


Okamžik vzniku dluhů straší početnou část obyvatelstva, proto je na místě si objasnit pojem oddlužení. Prostřednictvím oddlužení – osobního bankrotu může člověk vystoupit z kolotoče jménem dluhy. Jeho rychlost je přímo úměrná výši nesplacených závazků. Pravděpodobně i samotný stát připouští možnost vzniku dluhů a prostřednictvím osobního bankrotu dává fyzickým osobám možnost začít znovu. Pokud se člověk dostane do situace, kdy mu jak se lidově říká „dluhy přerostou přes hlavu“ a například splácí jednu půjčku půjčkou druhou nebo prostě není schopen stávající půjčky splácet, existuje právě možnost v podobě zmíněného oddlužení.

Oddlužení, osobní bankrot, je zákonem stanovený postup, kterým je dlužník schopen řešit svůj úpadek v okamžiku neschopnosti hradit své závazky. Pokud dlužník v průběhu soudního procesu oddlužení plní soudem stanovené podmínky má nárok na smazání až 70 % závazku.

 Varianta osobního bankrotu připadá v úvahu nepodnikajícím fyzickým osobám. S návrhem na osobní bankrot je nutné zároveň podat i návrh na zahájení insolvenčního řízení. Kromě zaměstnanců mohou oddlužení využít také důchodci, manželé a matky na mateřské dovolené. V případě evidence na Úřadu práce a neexistence výdělečné činnosti (např. brigády), oddlužení nemůže proběhnout. Splátky budou hrazeny ze mzdy, platu, důchodu či z rodičovské a mateřské dovolené. Ale je důležité podotknout, že splátky není možno splácet z alimentů, přídavků a jiných sociálních dávek.

 Momentem podání návrhu na oddlužení a na insolvenční řízení se s okamžitou platností zastavuje růst všech závazků. Dlužník se dostává pod ochranou insolvenčního zákona, čímž jsou všechny vymáhající subjekty povinni řídit se insolventním zákonem. Díky této skutečnosti je osobní bankrot vhodný, pokud je na váš majetek nařízena exekuce. Osobní bankrot je možné vyhlásit pouze v okamžiku, kdy jste za uplynulých pět let nespáchali trestný čin majetkového či hospodářského rázu.

 Následující část textu věnujeme výčtu podmínek posuzovaných soudem při udělování povolení na oddlužení fyzických osob.

  1. Dlužník musí být v úpadku, popřípadě v hrozícím úpadku – tato situace nastává, pokud nejste schopni hradit větší množství závazků vzniklých před 30 a více dny. V okamžiku, kdy ztrácíte schopnost uhradit více jak polovinu svých dluhů případně je na vás uvalená exekuce, je vhodné se začít intenzivně zabývat myšlenkou osobního bankrotu.
  2. Dlužník v úpadku nesmí být v okamžiku žádosti o oddlužení podnikatelem – pokud požádáte o oddlužení, vaše živnost musí být zrušená minimálně tři měsíce před jeho podáním.
  3. Dlužník musí mít takový měsíční přísun financí, aby byl schopen splátky oddlužení hradit – v tomto bodě je nutné, aby byl dlužník schopen splatit 30 % svých dluhů do pěti let. V případě opačném soud k vyhlášení osobního bankrotu nepřistoupí. Splátky lze hradit prostřednictvím výše uvedených způsobů hrazení. Další možností je také uhradit zmíněných 30 % dluhů prostřednictvím prodeje majetku, o něž se stará soudem stanovený insolvenční správce.
  4. Dlužník a jeho trestní rejstřík – za posledních pět let nesmíte být odsouzení za trestní čin majetkové či hospodářské povahy (krácení daní, krádež atd.).
  5. Dlužník nesmí mít prokazatelné závazky z podnikatelské činnosti – fyzická osoba, jež chce vyhlásit osobní bankrot, nesmí být dlužníkem, spoludlužníkem ani ručitelem jakéhokoliv podnikatelského úvěru.
  6. Dlužník smí o osobní bankrot požádat pouze jednou – tímto způsobem je zákonem upraveno a ochráněno zneužívání nároku na oddlužení. Není tak možné, aby vznikla situace, kdy člověk několik měsíců po úspěšně doplaceném osobním bankrotu znovu spadl do kolotoče jménem dluhy.

Oddlužení fyzických osob – osobní bankrot  
3.7 (73.33%) 3

Podobné recenze