Oddlužení fyzické osoby


Zadlužených lidí neustále přibývá. Souvisí to jednak s širokými možnostmi různých nebankovních půjček, které může získat prakticky každý, komu už bylo 18 let, dále pak s nízkou „finanční gramotností“ některých lidí, ale roli hraje v některých oblastech i nezaměstnanost, nízké příjmy a jiné faktory. Někteří lidé, kteří už mají dluhy tak vysoké, že je nejsou schopni dále splácet, mají možnost, jak se velké části svého dluhu zbavit – jedná se o oddlužení fyzické osoby neboli osobní bankrot. V tomto textu si řekneme, pro koho je tato možnost vhodná, jak celý proces probíhá, jaké jsou požadavky a kdo vám s osobním bankrotem může pomoci.

Pro koho je oddlužení vhodné?

Obecně se dá říct, že oddlužení je vhodné pro ty, kteří pracují a vydělávají peníze, nejsou už ale schopní dostát všem svým závazkům a všechny je řádně splácet. Jedná se často o ty, kteří si postupně vzali několik různých půjček a ze začátku je spláceli, postupně se ale jejich finanční situace zhoršila a dluhy se začaly kumulovat. Důležité je, že díky oddlužení stačí splatit pouze 30 % celkového dluhu a zbytek vám může soud odpustit – to je velmi zásadní výhoda. Zároveň se tak můžete zbavit strachu z exekutorů a zabavení vašeho majetku nebo jiných komplikací.

Jak probíhá oddlužení fyzické osoby?

Celý proces oddlužení je docela dlouhý a vzhledem k tomu, že jej schvaluje soud, musí se dodržet přesný postup. V základních bodech lze osobní bankrot shrnout takto:

  • vypracování návrhu na povolení oddlužení
  • podání návrhu na oddlužení k soudu
  • rozhodnutí o formě oddlužení – buď zpeněžení majetku nebo splátkový kalendář
  • rozhodnutí soudu o schválení oddlužení
  • splácení podle přesně stanovených podmínek (u splátkového kalendáře)
  • ukončení procesu buď splacením dluhu nebo odpuštěním až 70% všech závazků (pokud dlužník za 5 let splatí alespoň 30 % všech dluhů)
Oddlužení fyzické osoby

Obecně se dá říct, že oddlužení je vhodné pro ty, kteří pracují a vydělávají peníze, nejsou už ale schopní dostát svým závazkům a řádně je splácet

Jaké jsou podmínky pro oddlužení?

O osobní bankrot si podává žádost velké množství lidí, spoustu žádostí ale musejí soudy zamítnout. V některých případech je to proto, že dlužník podá návrh, který nesplňuje veškeré parametry nebo je neúplný, často je důvodem i to, že dlužník neprokáže dostatečnou platební schopnost uhradit alespoň 30 % dluhu během dalších pěti let. Základní podmínky, které musíte splňovat, jsou:

  • musíte mít více věřitelů (alespoň dva)
  • musíte být v tzv. platebním úpadku, tzn. že tyto dluhy jsou alespoň 30 dnů po splatnosti a prokazatelně je nejste schopni řádně splácet
  • musíte mít stálý prokazatelný příjem
  • musíte prokázat, že během následujících 5 splatíte alespoň 30 % všech závazků

Společnosti, které vám mohou s oddlužením pomoci

Jak už jsme si řekli, je velmi důležité, aby byla vaše žádost o oddlužení správně napsaná, nebyly v ní žádné chyby a nechyběly žádné důležité údaje. Pokud nemáte např. známého právníka nebo jinou  blízkou osobu, která by vám pomohla žádost vyplnit a sepsat, můžete se obrátit na některou ze společností, jež lidem s oddlužením pomáhají. Jejich služby jsou sice placené, máte ale garanci, že pokud bude vaše žádost zamítnuta jejich chybou, dostanete peníze zpět. Alternativním řešením jsou některé neziskové organizace, které vám pomohou vypracovat návrh zcela zdarma.

Na co si dát u oddlužení největší pozor?

Pokud se rozhodnete požádat si o oddlužení s tím, že návrh si necháte vypracovat od profesionálů za poplatek, dejte si velký pozor na to, o jakou společnost půjde. Zdaleka ne všechny jsou totiž poctivé a mnohdy se tak může stát, že utratíte spoustu peněz za vypracování návrhu, který nebude mít šanci na schválení a vy o peníze přijdete úplně zbytečně. Poskytovatele těchto služeb si tak raději předem důkladně prověřte na internetu a vyberte si někoho skutečně seriózního.


Podobné recenze