Ochranné limity doplatků na léky – koho se týkají a co se do nich započítává


Léky jsou často hodně drahé a především u seniorů nebo u těch, kteří si musejí kupovat drahá léčiva, by pak mohl nastat problém, kde na ně vzít peníze. Naštěstí ale existují speciální ochranné limity, díky nimž si zejména důchodci nemusejí dělat takové starosti – pokud stanovený limit překročí, jejich pojišťovna jim následně peníze vrátí jako přeplatek. Ochranné limity na doplatky na léky tak chrání finančně nejvíce zranitelné skupiny osob, jako jsou senioři a lidé v plném invalidním důchodu, ale vedle nich také rodiče dětí do 18 let.

Nejnižší limit mají senioři a někteří invalidní důchodci 

Ochranné limity na doplatky u léků se v současné době rozdělují do tří základních kategorií, limity činí 500 Kč, 1000 Kč a 5 000 Kč. Nejnižší limit doplatků se vztahuje na osoby starší 70 let a invalidní důchodce ve třetím stupni invalidity – tyto skupiny lidí mají limit pouhých 500 Kč. Druhou skupinu pak tvoří senioři ve věku od 65 do 70 let a děti do 18 let – u nich je roční limit 1 000 Kč. Pro všechny ostatní občany pak platí roční ochranný limit 5 000 Kč. 

Od letošního roku se finančně ulevilo i invalidům

Zatímco u seniorů se nárok na příslušný limit nemusí nijak prokazovat, invalidní důchodci třetího stupně musejí doložit potvrzení o tom, že příslušný stupeň invalidity jim byl přiznán – bez toho by se jim počítal vyšší limit. Ještě loni se na tuto skupinu pacientů nižší limit nevztahoval, teprve od roku 2020 mají lidé s ID 3.stupně ochranný limit snížený z 5 000 Kč na pouhých 500 Kč. Kromě osob ve třetím stupni invalidity se od tohoto roku limit 500 Kč vztahuje také na ty, kteří byly uznaní invalidními ve druhém či třetím stupni, ale důchod jim nebyl přiznán kvůli příliš krátké době pojištění.

Na jaké léky se ochranné limity vztahují? 

Je třeba zdůraznit, že ochranné limity na doplatky se automaticky nevztahují na všechny předepsané léky. Aby se doplatek mohl do ochranného limitu započítat, musí se jednat o lék, který je částečně hrazený z veřejného zdravotního pojištění a do limitu se započítává pouze doplatek na nejlevnější variantu daného léku. Pokud vám ale lékař na recept napíše “nenahrazovat“, započítává se pak doplatek v plné výši i v případě, že se jedná o dražší variantu léku. Limit platí pouze na klasické léky, nikoliv na různé doplňky typu náplastí, obvazů apod. Stejně tak se do limitu nepočítá ani regulační poplatek za využití pohotovosti. 

U lidí starších 65 let se limity na doplatky počítají i na léky učené k podpůrné nebo doplňkové léčbě. U mladších lidí se ale na tuto skupinu léčiv ochranné limity nevztahují. 

O přeplatek si žádat nemusíte, dostanete ho automaticky

Výhodou je, že pokud ochranný limit překročíte, nemusíte si o něj sami nikde žádat – vaše zdravotní pojišťovna vám jej vrátí automaticky a to vždy jednou za kalendářní čtvrtletí (konkrétně pak do 60 dní po skončení čtvrtletí, v němž k překročení limitu došlo). Peníze se posílají dvěma způsoby – buď vám je pojišťovna pošle formou dopisu, v němž bude poštovní poukázka a nebo si je můžete nechat poslat rovnou na váš bankovní účet. O tom, jaké jste si platili léky, ani nemusíte pojišťovnu informovat – všechny lékárny, nemocnice a další zdravotnická zařízení mají ze zákona povinnost informace o všech započitatelných doplatcích pojišťovnám samy sdělovat.

Ochranné limity na léky ročně stát vyjdou na více než půl miliardy korun, výrazně ale pomohou těm nejchudším. Letos se očekává, že částka vydaná na přeplatcích se ještě zvýší – vzhledem ke snížení limitu u osob s ID 3.stupně by se tato suma mohla vyšplhat až na částku okolo 750 milionů korun.


Podobné recenze