Obrana dlužníka proti blokaci bankovního účtu


Je na Vás nařízena exekuce a exekutor Vám ihned zablokoval přístup k bankovnímu účtu, a tím Vás v podstatě naprosto zlikvidoval, jelikož již nemáte prostředky na hrazení dalších závazků jako nájmu, leasingu a dalších potřeb? Jaké jsou možnosti dlužníka při vydání takového exekučního příkazu? To si povíme v následujících řádcích a budeme se snažit nastínit nějaké možnosti řešení.

Obrana dlužníka proti blokaci

Dle ust. § 58 odstavce 2 exekučního řádu, nepostačuje-li jeden ze způsobů provedení exekuce k uspokojení oprávněného, lze exekuci v jednom exekučním řízení provést více způsoby, popřípadě i všemi zákonem stanovenými způsoby. K provedení exekuce více nebo všemi zákonem stanovenými způsoby lze přistoupit současně nebo postupně. Dle výše uvedeného tak soudní exekutor může zároveň zablokovat Vaši mzdu, bankovní účet, nemovitosti, ale i postihnout movité věci v rámci mobiliární exekuce. V konečném důsledku to pro dlužníka znamená naprosté ochromení běžného životního stavu, jelikož mzda (případě jiný druh mzdy) chodí obyčejným lidem na bankovní účet, který je najednou blokován. Proto jsou najednou zcela bezprizorní a bez peněžních prostředků k žití. Prvotní možností pro odblokaci Vašeho bankovního účtu je samozřejmě úhrada celé pohledávky oprávněného včetně nákladů exekuce, nejlépe ve lhůtě stanovené dle ust. § 46 odst. 6 exekučního řádu, tedy se sníženými náklady exekuce. Po úhradě vydá soudní exekutor usnesení o zrušení exekučního příkazu z důvodu úhrady pohledávky, a Vy budete mít během několika dnů po zpracování bankou opět svůj účet volný v plném rozsahu. Druhou možností alespoň částečnému výběru peněžních prostředků z bankovního účtu je ust. § 304b odstavce 1 občanského soudního řádu, kdy zákazy uvedené  odst. 1 a 3 se nevztahují na peněžní prostředky do výše dvojnásobku životního minima jednotlivce podle zvláštního právního předpisu. Má-li u jednoho peněžního ústavu povinný více účtů, použije se věta první pouze u jednoho z těchto účtů. Toto ustanovení Vám dovolí jednorázově si vybrat částku ve výši 6.832,-kč (rovnající aktuální částce dvojnásobku životního minima) jednorázově z Vašeho bankovního účtu. Samozřejmě tato částka není vysoká, ale v prvotní fázi, kdy jste zcela bez prostředků, jsou i tyto peníze k „nezaplacení.“ Důležitou připomínkou ohledně mzdy, která Vám chodí na účet, je skutečnost, že tuto Vám zaměstnavatel může vyplácet přímo „na ruku,“ jelikož úhrada na bankovní účet je pouze na dohodě obou stran. Tím se vyhnete alespoň tomu, že poměrná část mzdy po srážce od exekutora se dostane přímo do Vašich rukou, a ne na blokovaný účet.

Screenshot 2014-03-21 15.58.44

Poslední, ale snad nejméně efektivní a vysoce zdlouhavou metodou pro odblokování bankovního účtu, je podání tzv. návrhu na částečné zastavení exekuce co do toho účtu. V rámci návrhu by bylo ovšem nutné popsat veškeré skutečnosti, které by skutečně odůvodňovali částečné zastavení exekuce, tedy, že pohledávku lze uspokojit jinými způsoby, popřípadě že na účtu jsou nepostižitelné prostředky z darování atd. Dokazování je velmi složité, návrh je v prvotní fázi postoupen oprávněnému k vyjádření se;  pokud oprávněný nesouhlasí, je návrh povinného včetně exekučního spisu postoupen na okresní soud k rozhodnutí, kde vše může trvat až několik měsíců.

Obecně nejpřijatelnější možností je úhrada pohledávky oprávněného včetně nákladů exekuce, jelikož exekuce je tím ihned vyřešena, a Vy již nemáte další problémy spojené s exekučním řízením.


Podobné recenze