O peníze ve Sberbank lidé nepřijdou. Dříve či později by je měli dostat všichni


Sberbank

Válka o Ukrajinu neblaze ovlivnila podnikání celé řady společností. Například ruskou banku Sberbank začali ve velkém opouštět klienti v den zahájení útoku. Již ve stejný den uzavřela pobočky a přestalo fungovat i internetové bankovnictví. Většina klientů se však o své peníze bát nemusí.

Ve čtvrtek 24. února odstartoval ruský prezident Vladimir Putin invazi na Ukrajině. Negativní vliv války okamžitě pocítily ruské firmy včetně Sberbank. Ta v ČR zastupovala přes 100 tisíc klientů.

Většina klientů své peníze dostane díky pojištění vkladů

Už několik dní po útok Česká národní banka (ČNB) zahájila kroky odebrání bankovní licence a to z důvodu neschopnosti Sberbank dostát závazkům. Peníze jejím klientům bude vyplácet Komerční banka prostřednictvím Garančního systému finančního trhu (GSFT) ode dne 9. března. Do té doby si klienti Sberbank musí počkat.

Své peníze mohou s jistotou čekat klienti, kteří u Sberbank měli peníze na běžném, spořicím či termínovaném účtu. Tyto peníze totiž automaticky spadají mezi pojištěné vklady, přičemž maximální výše náhrady na jednoho vkladatele činí 2 499 500 Kč.

Kolem investovaných peněz u Sberbank panuje nejistota

Mnohem méně jasno je okolo investic, které mezi pojištěné vklady nepatří. Jako jiné banky také Sberbank nabízela možnost investic a to konkrétně do dluhopisů, podílových fondů a hypotečních zástavních listů.

Hypoteční listy vydané Sberbank se stanou součástí dalšího řízení. Existují dvě možnosti. Za prvé je může spolu s bankou převzít nový subjekt. Za druhé dojde k úpadku a majitelé těchto listů se stanou věřiteli. Poslední hypoteční listy měla Sberbank vydat někdy v roce 2018, protože další roky pro ně nebyl z důvodu nízkých úroků příznivé. Podle dostupných informací by ani dluhopisy v celkovém objemu peněz Sberbank neměly tvořit významnější sumu.

U podílových fondů je panika zcela zbytečná, protože Sberbank fungovala pouze jako zprostř

Sberbank byla pouze zprostředkovatelem, distributorem investic. Tím, že Sberbank skončila, investor v podstatě jen změní distributora, ale samotný pád banky nebude mít vliv na vývoj jeho investice, říká Jana Brodani, výkonná ředitelka Asociace pro kapitálový trh České republiky.

To potvrzuje také hlavní analytik Broker Consulting Martin Novák: Navzdory současnému pádu banky Sberbank by se klienti, kteří u ní mají sjednané standardní investiční produkty, neměli cítit ohroženi. Sberbank je pouze v pozici distributora těchto produktů, které klient jeho pomocí nakoupil. Pokud se bavíme o investicích v podobě otevřených podílových fondů, ČNB velmi pravděpodobně určí jiného administrátora, přes kterého následně bude klient svůj majetkový účet spravovat.

Podle informací z webu banka sjednávala nákup podílových fondů ve spolupráci s NN Investment Partners a Generali Investments.

Co se bude dít dál?

Nejlepší i nejjednodušší by bylo, kdyby Sberbank se všemi jejími závazky a pohledávkami převzala jiná banka. Pokud se tak nestane, skončí v takzvaném úpadku. Bude stanoven insolvenční správce, který spočítá majetek, a postupně se uspokojovat přihlášení věřitele.

Jako první přijdou na řadu nároky zaměstnanců a druhý je stát. Teprve poté se řeší ostatní věřitelé a akcionáři jsou až na posledním místě.

Další věřitelé, kteří se budou muset „postavit do fronty“, jsou ti, kteří měli u Sberbank:

  • Vklady jiných bank (mezibankovní vklady), spořitelních a úvěrních družstev, obchodníků s cennými papíry, finančních institucí (např. investičních společností, penzijních společností), pojišťoven, zajišťoven a zdravotních pojišťoven.
  • Vklady státu.
  • Podřízené dluhy (vklady, které je pojištěná instituce oprávněna zčásti zahrnout do svého kapitálu).
  • Pohledávky z vkladů, které podle pravomocného rozsudku pocházejí z úmyslně spáchaného trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti, pokud nebyly zajištěny ve prospěch obětí trestné činnosti.
  • Pohledávky městských částí hlavního města Prahy a dále obcí a krajů, jejichž daňové příjmy jsou vyšší než částka odpovídající 500 000 EUR.

Peníze měst a obcí na účtech Sberbank

Velký problém může nastat u velkých měst, pokud některá z nich měla ve Sberbank své účty. Města, která nestačila peníze včas vybrat, jsou v riziku, že už je nemusí dostat zpět. Peníze velkých měst totiž nespadají pod pojištěné vklady, zatímco menší města a obce peníze pojištěné mají. Podmínkou je, že jejich roční daňové příjmy nepřesahují částku 500 000 eur.

„Podle evropské směrnice 2014/49/EU, o systémech pojištění vkladů, se pojištění vkladů nevztahuje na žádné veřejné orgány. Směrnice však připouští, aby členské státy pojištění vkladů umožnily místním orgánům, jejichž roční daňové příjmy nepřesahují 500 000 EUR. Tuto možnost se Česká republika rozhodla využít, a vklady malých obcí tedy mohou být za níže uvedených podmínek pojištěny,“ uvádí Garanční systém finančního trhu.

Ani vklady malých obcí však nejsou pojištěny automaticky. Obce o pojištění musí banku nejprve požádat a doložit, že splňují zákonné podmínky.


Podobné recenze

Jedná se o podvod? Napište vaše zkušenosti.

Diskuze:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *