O odklad splátek požádalo až 13 % dlužníků


O bankovní moratorium neboli odklad splátek mohou od dubna žádat ti klienti bank, jejichž osobní finanční situace byla vážně ohrožena probíhající epidemií koronaviru. Ne všichni klienti žádající odklad splátek však uspěli. Odklad splátek je navíc možný pouze u vybraných úvěrových produktů.

Jak bankovní moratorium funguje?

Možnost odkladu splátek česká vláda schválila 1. dubna v průběhu karantény vyhlášené v důsledku první vlny koronavirové krize. O odklad splátek mohou požádat běžní spotřebitelé, drobní živnostníci (OSVČ) a firmy, jejichž finanční situaci negativně ovlivnila epidemie způsobená virem Covid-19. Jedná se zejména o ty případy, kdy dlužník onemocněl, musí být v karanténě nebo pobírá ošetřovné, a nezvládá splácet půjčky.

Pokud banka žádost o odklad splátek schválí běžnému spotřebiteli nebo OSVČ, klient během stanovené doby nemusí splácet ani jistinu, ani úroky. Původní doba splácení je prodloužena o stejnou dobu, po kterou bylo splácení úvěru přerušeno. Také firmy mohou od začátku dubna požádat o odklad splátek s tím rozdílem, že během doby přerušení dál splácí úroky, nikoliv však jistinu.

O odklad splátek lze žádat do 31. října 2020. Služba je zdarma, banky si tedy za přerušení splácení na dobu až 6 měsíců neúčtují žádné poplatky. Odložení splátek začíná běžet vždy od následujícího měsíce po schválení žádosti a maximální lhůta prodloužení běží do konce října tohoto roku.

Odklad splátek lze využít pouze u vybraných druhů úvěrů

Státem schválené bankovní moratorium lze využít pouze u vybraných úvěrových produktů. Konkrétně se jedná o hypotéky, spotřebitelské úvěry a podnikatelské půjčky. U hypoték se jedná o úvěry, které byly sjednány a čerpány buď před 26. březnem, nebo sjednány před tímto datem a čerpány po něm. Spotřebitelské a podnikatelské půjčky musely být sjednané a čerpané před tímto datem.

Možnost odkladu splátek nelze využít u kreditních karet, kontokorentů, revolvingových úvěrů a operativního leasingu. Moratorium rovněž nebude schváleno u spotřebitelských půjček, u nichž byl dlužník v době vyhlášení a schválení odkladu splátek v prodlení se splatností delší než 30 dní.

Až dvě třetiny odložených splátek tvoří spotřebitelské úvěry

Celkem banky v době od 1. dubna do 14. srpna obdržely 396 tisíc žádosti od klientů žádajících od odklad splátek. Přibližně se jedná o 12 až 13 % všech bankovních klientů, splácejících nějaký z výše uvedených povolených druhů úvěrů.

Schváleno bylo 358 tisíc žádosti o odklad splátek, což je pouze o 38 tisíc méně než došlých. Počet neúspěšných žádosti tedy nepřesáhl 10 %. Největší počet došlých i schválených žádosti se týká spotřebitelských úvěrů (cca 65 %), následují hypoteční úvěry (25 %) a zbytek tvoří podnikatelské úvěry a nezařazené (10 %). Počet žádosti postupně klesá s blížícím se datem ukončení možnosti podání žádosti o odklad splátek.


Podobné recenze