Novinka pro spotřebitele: legislativní změny ze směrnic Evropské unie


Řada novinek čeká Českou republiku nejpozději v březnu roku 2016. Legislativa se výrazně změní na základě směrnice Evropské unie, která ukládá vládám členským států implementaci do zákona o úvěru pro spotřebitele. Podrobnosti se dozvíte na následujících řádcích.

Cílem zákona, který je zatím v připomínkovém čtení, je ochrana spotřebitele (zejména zvýšení kredibility odvětví, sjednocení úpravy úvěrů pro spotřebitele a konsolidace právní úpravy distribuce na finančním trhu). Základní řešené problémy jsou vysoký počet poskytovatelů a zprostředkovatelů úvěrů a z toho vyplývající komplikovaný dohled na ně, nízké profesní nároky, nízká úroveň poskytovaných služeb, roztříštění povolování a dohledu více institucí (ČNB, ČOI, živnostenské úřady), neustávající klamavé praktiky při sjednávání úvěrů a z nich plynoucí závažné následky pro spotřebitele. První změna týkající se spotřebitelských úvěrů by měla znemožnit poskytování úvěrů jen na základě živnostenského oprávnění. Poskytovatelé nejspíš budou muset mimo splnění specifických zkoušek a odborných zkušeností mít základní kapitál alespoň 20 milionů Kč. Podle bývalého náměstka ministra financí Martina Prose by tento krok měl vést ke snížení počtu poskytovatelů nebankovních úvěru ze součastných zhruba 50 000 na jen 5 až 6 tisíc. Zaniklo by tak téměř 90% nebankovních poskytovatelů. Budou se muset také pojistit proti škodám, které mnohou činností způsobit.

Ze směrnice EU bude nutné stanovit sedmidenní lhůtu pro spotřebitele, v jejíž průběhu by si mohl klient nastudovat podmínky a případně od smlouvy ustoupit. Směrnice připouští stanovení lhůty až na deset dní a navíc by během této doby nesměla být smlouva ze strany spotřebitele uzavřena. Kontrola a regulace by měla přejít kompletně na Českou národní banku (dnes je pod Českou obchodní inspekcí), která se tomu ovšem brání. Díky této skutečnosti bude muset najmout další zaměstnance. Zákon se bude pravděpodobně týkat také půjček nižších než 5 000 Kč. Zamezí se tak faktu, že nebankovní poskytovatelé pro vyhnutí se zákonu půjčují částky do 4 999 Kč.

Jedna z nejzásadnějších změn se dotkne klientů, kteří mají hypotéku a budou ji chtít předčasně splatit. Ministerstvo financí chce klientům bank umožnit alespoň splátku 25% hypotéky jednou za rok zdarma. Zvýšení administrativních nároků pro banky by se mohlo podepsat do zvýšené úrokové sazby, ale nemusí se tak stát. Mnoho bank již tuto službu nabízí dnes. ČNB uvažuje o zrušení 100% hypoték, které prý mohou ohrozit hypoteční trh.

Spotřebitelské úvěry může ovlivnit také návrh novely zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích. Regulovanou oblastí bude pojištění k úvěrům, kdy prodejci tohoto produktu budou muset mít alespoň maturitu a projdou registračním školením u ČNB. Podle splátkových firem ovšem pouze požadavek na maturitu nezajistí kvalitu informací podávaných klientům. Dle slov Barbory Minksové ze společnosti Cetelem by byla nejlepší zárukou kvality zkouška v oboru zprostředkování finančních služeb od certifikované instituce.

Zdroj: ww.mesec.cz


Podobné recenze