Nová terminologie – zápůjčka, vydlužitel a zapůjčitel?


S 1.1.2014 vstupuje do platnosti nový občanský zákoník a nás tak čeká řada významných terminologických změn. Nový občanský zákoník zcela upustí od současného pojmu půjčka a nahrazuje ho zápůjčkou. Změnou názvu projdou i smluvní strany – smlouva o zápůjčce – z dlužníka bude vydlužitel a z věřitele zapůjčitel.

Terminologickou změnu vysvětluje důvodová zpráva k novému občanskému zákoníku poměrně stručně a výstižně. Ve strohé větě konstatuje, že se vrací ke klasice – tedy označení „zápůjčka“. Na vysvětlenou v závorce dodává, že tento pojem je konstruován jako protiklad k pojmu „výpůjčka“.Jedná se o šťastný návrat ke klasickému označení? Pojem půjčka se totiž vžil nejen generacím narozeným po roce 1964 (rok, kdy vstoupil v platnost současný občanský zákoník), ale i starším ročníkům. Až bude spotřebitelům v příštím roce nabízeno možnosti financování nákupu nového televizoru prostřednictvím zápůjčky, nebude se co divit. Zvyknout si bude třeba i na poměrně kostrbatého vydlužitele se zapůjčitelem. Podstata zápůjčky se ovšem od současné půjčky nebude lišit. Základem nové právní úpravy jsou totiž převzatá ustanovení stávajícího občanského zákoníku, která jsou pouze doplněna o některé případy, na které současná právní úprava nepamatuje. Jedná se například o podrobnosti týkající se vrácení věci či výpovědi smlouvy.

Smlouva o zápůjčce se bude týkat nejen peněz, ale i jakoukoli jinou věc, u které je rozhodující počet, míra nebo váha (zlato, obilí). Vydlužitel ji může spotřebovat (utratit) nebo zcizit (prodat či darovat). Typy zápůjček se budou lišit podle předmětu smlouvy – výpůjčka, nájem, pacht, výprosa. Zápůjčka bude bezplatná či úplatná. Díky současnému konzumnímu způsobu života, se můžeme bavit výhradně o zápůjčce úplatné. Pro uzavření smlouvy o zápůjčce se striktně nevyžaduje písemná podoba, existuje tak i možnost ji uzavřít ústně. Ovšem je třeba si dát pozor na problémy s dokazováním. Smlouva vzniká až předáním věci uvedené ve smlouvě, nikoliv pouhou dohodou o obsahu. Náležitost smlouvy není určení doby, kdy má být věc vrácena. Je ovšem doporučeno tuto náležitost do smlouvy dát.


Podobné recenze