Nová paušální daň pro OSVČ: Jak se k ní mohou přihlásit?


Jednou z nejdůležitějších novinek pro letošní rok je v oblasti soukromého podnikání zavedení paušální daně pro OSVČ. Ti mohou nově místo tří plateb placených zvlášť platit každý měsíc pouze jednu částku. Účast na paušální dani je dobrovolná. Jak na to?

Úkolem nové paušální daň není měnit stávající systém. Nabízí pouze jinou, administrativně jednodušší a pro některé skupiny OSVČ i levnější možnost, jak hradit povinné odvody na sociálním a zdravotním pojištění a dani z příjmu. Rozhodnutí, zda se k paušální dani přihlásit nebo zůstat věrný původnímu systému, závisí na každém živnostníkovi. Nejedná se o povinnost.

Paušální daň platí od začátku roku

Od 1. ledna 2021 mohou čeští živnostníci místo tří plateb platit pouze jednu – paušální daň. Platí to však pouze pro OSVČ, kteří se k paušální dani přihlásili nejpozději ke dni 11. ledna 2021. Tuto podmínku splnilo a paušální daň se rozhodlo využít přibližně 70 tisíc OSVČ.

Spousta živnostníků se k novému systému přihlásí až na rok 2022. Někteří OSVČ přihlášku jednoduše prošvihli, ale většina chce nový systém nejprve vidět v praxi, než se pro něj rozhodnou. Pro některé OSVČ je nový systém značně nevýhodný, a proto z finančních důvodů setrvají u původního systému.

Nově vzniklá a přerušená OSVČ se mohou přihlásit během roku

Výjimkou jsou nově vzniklá OSVČ. Ti se mohou pro nový systém rozhodnout ke dni založení živnosti bez ohledu na datum. Podobně to platí pro přerušené živnosti. Přihlášení k nové dani lze provést v rámci znovuobnovení podnikatelské činnosti. V průběhu roku se mohou k dani přihlásit také OSVČ na rodičovské dovolené. Musí to však oznámit zdravotní pojišťovně a na OSSZ.

Jak paušální daň funguje

Výše paušální daně pro rok 2021 byla stanovena na částce 5 469 Kč a bude se s největší pravděpodobností zvyšovat každý rok s ohledem na růst minimálních částek odvodů zdravotního a důchodového pojištění pro OSVČ.

Novou paušální daň pro rok 2021 tvoří tři složky:

 • zdravotní pojištění – 2 393 Kč měsíčně,
 • důchodové pojištění – 2 976 Kč měsíčně,
 • daň z příjmu fyzických osob – 100 Kč měsíčně.

Kteří OSVČ mohou paušální daň využít

Paušální daň se však netýká všech OSVČ v ČR. Možnost účastnit se systému je omezena maximální povolenou výší ročního příjmu živnostníka, který nesmí přesáhnout 1 000 000 Kč. Dále není paušální daň určena OSVČ, kteří jsou registrování plátci DPH.

Jak se k paušální dani přihlásit

K přihlášení k paušální dani je nezbytné vyplnit formulář oznámení o vstupu do paušálního režimu oznámit finanční správě, který je ke stažení na webových stránkách finanční správy, případně si jej lze osobně vyzvednout na územním pracovišti finančního úřadu.

Ve formuláři je nutné vyplnit:

 • identifikační údaje – IČO, DIČ, číslo datové schránky,
 • osobní údaje – jméno a příjmení, adresa, datum narození, rodné číslo,
 • kontaktní údaje – e-mail, telefon,
 • údaje o důchodovém a nemocenském pojištění – místně příslušná správa sociálního zabezpečení, evidenční číslo pojištěnce,
 • údaje o zdravotní pojišťovně – název zdravotní pojišťovny, číslo pojištěnce,
 • datum zahájení či obnovení činnosti u nových OSVČ a OSVČ s přerušenou živností.

Po vyplnění formuláře je doporučené zkontrolovat vyplněné údaje. Doručit vyplněnou přihlášku k paušální dani na finanční úřad je možné třemi způsoby:

 • datovou schránkou,
 • poštou,
 • osobně na podatelně finančního úřadu.

Jak se ze systému paušální daně odhlasit

OSVČ, kterým se paušální daň neosvědčí, se mohou odhlásit. Vystoupit ze systému ale nemohou, kdykoliv se jim zachce, ale pouze k ukončení roku nejpozději ke dni 1. ledna následujícího roku. Změnu je třeba doručit na příslušný úřad finanční správy   prostřednictvím písemného oznámení.

Výhody a nevýhody paušální daně

Menší administrativní zátěž

Hlavní výhoda paušální daně spočívá ve zjednodušení daňového systému pro živnostníky. Kromě toho, že každý měsíc zaplatí jednu platbu, už nebudou muset vyplnovat daňové přiznání a přehledy o příjmech a výdajích zdravotní pojišťovně a OSSZ.

Daň je třeba uhradit vždy k 20. dni v daném měsíci. OSVČ mohou paušální daň zaplatit předem na několik měsíců i celý rok. Dan se platí na účet místně příslušného finančního úřadu. Nutné je uvést předčíslí bankovního účtu 2866, číslo matriky finančního úřadu a kód České národní banky 0710.

Nelze uplatnit daňové zvýhodnění

Finanční úsporu nabízí paušální daň těm OSVČ, kteří nevyužívají žádné daňové zvýhodnění nebo platí vysokou daň z příjmu. V případě platby paušální daně se totiž nedoplácí žádná další částka kromě oněch 100 Kč, které jsou její součástí. V prvním případě činí úspora jen pár stovek korun. OSVČ však oceňují úsporu času a méně administrativy.

Nevýhodná je pro OSVČ, kteří uplatňují daňové zvýhodnění a bonusy. To se týká zejména OSVČ, kteří mají jedno a více dětí, a kteří na daních mohou ušetřit až desítky tisíc korun ročně.


Podobné recenze

Jedná se o podvod? Napište vaše zkušenosti.

Diskuze:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *