Nová 75% sleva na vlaky a autobusy – souhrn základních informací


Sleva bude činit 75 % a týkat se bude seniorů a studentů, kteří tak budou moci jezdit za čtvrtinu plné ceny. 

Zajímavou a poměrně překvapivou novinkou, kterou schválila vláda v demisi, je celoplošné zavedení slev na meziměstskou dopravu. Sleva bude činit 75 % a týkat se bude seniorů a studentů, kteří tak budou moci jezdit za čtvrtinu plné ceny. 

Sleva se bude vztahovat i na autobusy

Zatímco původně se počítalo se zavedením této slevy pouze na vlakové spoje, nakonec bylo rozhodnuto o tom, že zlevněné jízdné bude platit i v meziměstských autobusech. Slevy budou platit nejen u státních dopravců, jako jsou např. České dráhy, ale i u komerčních provozovatelů, jako je např. RegioJet nebo LEO Express. Jednotliví dopravci budou mít možnost na některých spojích tyto slevy neposkytovat, podle dosavadních vyjádření to ale vypadá, že v drtivé většině případů této možnosti nevyužijí a 75 % sleva bude téměř u všech vlakových i autobusových meziměstských spojů. Sleva se ale nijak nevztahuje na městskou hromadnou dopravu – u ní se nic nemění.

Slevy začnou platit od 10.června

Ke změnám dojde k 10. červnu, což je den, kdy dochází ke změně jízdního řádu. Pokud tedy patříte mezi ty, na něž se 75% sleva bude vztahovat, počítejte s tímto datem a zbytečně si nekupujte např. slevovou kartu na delší období. 

Koho se tato sleva bude týkat?

75% slevu na jízdné budou mít dvě skupiny cestujících – mladí lidé a senioři. U mladých lidí budou mít slevu všechny děti a mládež do 18 let a dále pak studenti do 26 let věku. Pokud jde o seniory, nárok na slevu budou mít všichni, kteří už dosáhli věku 65 let. Naopak např. pro invalidní důchodce, kterým ještě 65 let nebylo, tato sleva neplatí. U zdravotně postižených (např. ZTP) se nic nemění, zůstanou jim stejně vysoké slevy jako doposud.

Čim se bude nárok na slevu prokazovat?

Studenti, kteří jsou ve věku od 18 do 26 let budou pro prokázání nároku na 75% slevu muset předložit svůj studentský průkaz, u seniorů pak bude stačit pouze občanský průkaz. Žádné nové speciální průkazy tak nebudou potřeba, sleva bude mimochodem platit nejen pro Čechy, ale i pro všechny ostatní občany Evropské Unie, jenž patří do výše zmíněných skupin.

Původně se uvažovalo o jízdném zdarma

Původně se dokonce počítalo s tím, že se pro děti, studenty a důchodce zavede jízdné zcela zdarma (jako to mají např. na Slovensku). Nakonec se ale po diskusích od tohoto plánu upustilo a zavedla se sleva ve výši 75 %. Vláda také rozhodla, že slevu pouze na vlaky rozšíří i na meziměstské autobusy, aby ji mohli využít i lidé, kteří žijí v místech bez vlakové tratě a cestují pouze autobusy. 

Jaká negativa může zavedení těchto slev znamenat?

Na první pohled vypadá sleva pozitivně a většině důchodců i studentů určitě udělá radost. Každá mince má ale dvě strany a takto výrazná a plošná sleva má i svoje negativa. Kromě toho, že jde o výrazný zásah do státního rozpočtu, může sleva znamenat i snížení komfortu při cestování. Je totiž jasné, že např. vlaky bude cestovat mnohem více lidí a může se tak stát, že budou často jezdit přeplněné. Možná i proto nakonec nebylo schváleno jízdné zdarma, protože slovenský příklad ukázal, že toto řešení není ideální (https://ekonomika.idnes.cz/jizdne-zdarma-slovensko-vlaky-zeleznice-duchodci-studenti-poh-/ekonomika.aspx?c=A180109_133124_ekonomika_fih) a mnoho lidí začalo dávat přednost cestě autem.

Uvidíme, co zavedení 75% slevy pro děti, studenty a seniory přinese – někteří analytici predikují, že mohou výrazně narůst ceny základních jízdenek a pro ty, na něž se sleva nevztahuje, se jízdné podstatně zdraží. Naopak zastánci slevy argumentuji tím, že bude doprava dostupnější pro občany s nízkými příjmy a přinese lepší výtěžnost spojů, ve kterých dnes jezdí málo lidí.


Podobné recenze